سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی


KOREA6

 

گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم
گفت آنگاه که این گنبد مینا می کرد
                                                                  
                           
                                                   
ezgif-1-jumhuri 2animation
                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                            

مجموعه مقالات و ترجمه ها در پرونده آشتی ج.ا. و عربستان سعودی

 

بهبود رابطه ولایت و عربستان سعودی قابل پیش بینی بود !1-

( ترجمه

-افرائیم هالوی : اسراییل نیز باید دست دوستی به ایران بدهد2-

ترجمه

3-سرمایه‌گذاری‌های ریاض می‌تواند بسیار سریع پس از توافق آغاز شود.

 

” افراییم هالوی ”  هیچ شناختی از مناسبات قدرت در ایران ندارد .

 

 

ایران انقلاب بیدفاع بخش 1

ایران انقلاب بیدفاع بخش 2

ایران انقلاب بیدفاع بخش3

4ایران انقلاب بیدفاع بخش 

 

مقالات روز 

 جنبش زن – زندگی – آزادی :جنبشی که ایران و جهان را تکان داد :

 

               برای خواندن مقالات قدیمی تر  به صفحه “ سیاست 

 یا “تحلیل سیاسی روزبروید
 
@kavefarzandemel
 
telegram-pic-150x150

 

 

https://d19tqk5t6qcjac.cloudfront.net/i/412.html

https://d19tqk5t6qcjac.cloudfront.net/i/412.html

telegram-pic-150x150

2 Responses »

 1. بر زنده باد گفتن این خلق خوش گریز
  دل بر منه که یک تنه در سنگرت کنند
  پتک اوفتاده در کف ضحاک و این گروه
  خواهان که باز کاوه‌ی آهنگرت کنند

 2. مهتری گر به کام شیر در است
  شو خطر کن ز کام شیز بجوی
  یا بزرگی و عز و نعمت و جاه
  یا چو مردانت مرگ رویاروی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: