سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

شورش حق مردم است ، انقلاب کار مردم است! رهنمود های اجرایی برای مبارزه با نظام

 

ezgif-1-jumhuri 2animation

 

 مقدمه ای بر صفحه :.... .

 در این صفحه که تحت عنوان : ” شورش حق مردم است ، انقلاب کار مردم است .” ضمن انعکاس دادن مبارزات بحق مردم ، با توجه به تجارب عمومی حاصل شده از مبارزات یک صد ساله اخیر بر علیه استبداد و دیکتاتوری ، رهنمودهایی نیز برای موثرتر بودن وهشدار در مورد شعارهای انحرافی که عوامل خود رژیم و یا وابستگان به بیگانه می توانند سر دهند داده می شود . همکاری همه مخاطبان برای  پربارشدن این صفحه و پیشبرد حرکات ضد نظام را انتظار داریم .

 

با یاد و نام جاوید زنده یادان کشته شده درزندانها ، زندانیان سیاسی و همه مبارزان ، رهنمودهایی برای امنیت بیشتر فعالین و زندانیان سیاسی داخل کشور

 

امروز و در بسیاری از شهرهای کشورمان ، اعتراضات گسترده به حاکمیت نا کار آمد و نالایق و البته مدعی اداره امور جهان و حتی کائنات ، در جریان است ، روزی نیست که شاهد اعتراضات کارگری ، تظاهرات مالباختگان ، بازنشستگان ، درویشان ، کارمندان و کسبه جزء که هر کدام به مناسبتی ظلم و جور نظام نا کار آمد ولایی را در زندگی خود حس می کنند ، نباشیم ….

click-512

  تحلیل شعارها  تظاهرات مردم  و نا آرامی ها در شهرهای  تهران – شیراز –  اراک- اصفهان –  گوهر دشت – اهواز  11 مرداد ماه 1397 مطابق click-512با 03/08/2018

 click-512گزارش تظاهرات و نا آرامی ها در جمعه 12/05/1397 مطابق با 04/08/2018

 

click-512 گزارش تظاهرات و نا آرامی ها در شنبه 13/05/1397 مطابق با 05/08/2018

 

” خامنه ای “گراز وحشی جنگل ولایت چنگ و دندان نشان می دهد : دستگیری – تظاهرات و نا آرامی ها در یکشنبه 14/05/1397 – 05/08/2018click-512

ارسالی چند تن از دستگیر شدگان از درون خودرو نیروهای انتظامی .click-512

گزارش وضعیت شهرها ، اعتراضات و جو امنیتی حاکم بر خیابانها 15/05/1397-click-51206/08/2018 

Start here

%d bloggers like this: