سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

فایل های ویدیویی

beiragh

سرنوشت شوم کشورهایی که بیگانه زادگان بر آنها حکم رانده اند از هیتلر زاده «اتریش» تا » خامنه ای » عراقی زاده

 “ترامپ” می خواهد ” ایران ” و منطقه را به آتش بکشاند

 

 

چند تشابه عجیب ” ترامپ” و ” خامنه ای “

 

 

” یوتیوب ” ابزار سانسور قدرتهای سیاسی بر علیه آزادی اندیشه

 

 

اندک اندک جمع مستان می رسد ، مروری بر نظرات اعتراضی طلبه شورشی ” حیدر عباسی ” و جنبشهای عدالتخواهی

 

 

Start here

%d bloggers like this: