سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

“ترجمه متن و لینک ترانه زیبای محلی ترکی از ” عاشیق ویسل

 
ترانه زیبای محلی ترکی از ” عاشیق ویسل       
                                    
                             با کلیک کردن بر روی تصویر زیر ویدیوی ترانه را ببینید

Aşık Veysel - Güzelliğin On Para Etmez

Aşık Veysel – Güzelliğin On Para Etmez

 
 ترانه زیبای محلی ترکی از ” عاشیق ویسل “
 
GÜZELLİĞİN ON PARA ETMEZ
Güzelliğin on para etmez
Bu bendeki aşk olmasa
Eğlenecek yer bulaman
Gönlümdeki köşk olmasa Kim okurdu kim yazardı
Bu düğümü kim çözerdi
Koyun kurt ile gezerdi
Fikir başka başka olmasa

Senden aldım bu feryadı
Bu imiş dünyanın tadı
Anılmazdı VEYSEL adı
O sana aşık olmasa

زیبایی تو به هیچ نمی ارزد/
/اگر من تورا دوست نداشته باشم/
/هیچ نقطه ای در جهان برای تو لذت بخش نیست/
/اگر در قلب من جای نداشته باشی//
چه کسی می نوشت ؟ چه کسی می خواند//
( اگر عشق نبود ؟)//
گرگ وگوسفند با هم ار یک چشمه آب می خوردند//
اگر ابنهمه عقاید مختلف وجود نداشت//
اگر عاشقان نبودند زیبایی تو دیده نمی شد ،//
عشقت در من گشوده نمی شد ، گل سرخ گشوده نمی شد/
/اگر عشاق نبودند

Tagged as: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: