سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

“موجود تنها”

 

ترجمه اهنگ زیبا و نوستالژیک ازبکی

            “موجود تنها”

ozodbek   

          خواننده  “آزاد بیک نظربیکف”

چه کسی دلتنگ  باز آمدن لبخند بر لبان من است؟

چه کسی را پروای اینستکه من قطره قطره آب می شوم ؟

چه کسی بر خم شدن سر من درمقابل زندگی دل خواهد سوزاند؟

چه کسی  بر چشمان اشکبار من دل می سوزاند ؟

چه کسی در مرگ من  مویه خواهد کرد ؟

                           OZ3

                                             یازار میوه فروشی در ازبکستان 

چه کسی نگران ؛ زیست و زاد من در این جهان ،  است ؟

آیا کسی را سودای خرد شدن و نابود شدن من هست ؟

ایا کسی را سودای مرگ من هستـ ؟

دنیای هم از این همه رنج و دلتنگی ووحشت به تنگ آمده  

 به زیبایی رویان ، جانهای عاشق و شیفته 

 به هر آنچه که با انها زنده ایم عشق می ورزیم   در حالیکه زمان در حال دفن کردن مااست

آیا فراروی ما سببی برای دلخوشی هست ؟

فراروی ما راهی هست ؟

ابا کسی در انتظار شنیدن انچه من می گویم هست ؟

ایا کسی در انتظاربازگشت من هست ؟

                                                             ترجمه از متن روسی 

مدتها فکر می کردم که شیبه ترین مردم در آسیای میانه ، به ما ایرانیان ؛ تاجیکها هستند ” شاید بخاطر اشتراک زبانی ” ، اما بنظر من ازبکها ، همانانی که ما ایرانیان آز آنان بعنوان ” ترکان پارسی گوِِی” یاد می کنیم ، بیشترین اشتراکات رفتاری و سیکولوژیک را با ما ایرانیان دارند .

به هر حال سمرقند و بخارای شریف مدتها پایتخت ” خراسان بزرگ ” بوده اند .

                                                                    تصویری از بخارای شریف 

                                oz

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: