سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

شرکت در انتخابات هم استراتژی هم تاکتیک

کاوه فرزند ملت

شرکت در انتخابات هم استراتژی هم تاکتیک

 

 نگاهی به مقاله “تضاد منافع و ائتلاف بيرون مانده‌ها” ، نوشته”اامین بزرگیان “

 

دفاع از انقلابیگری آنارشیستی با سلاح ” شرکت در انتخابات ”  

 

 ” امین بزرگیان ” در مقاله “تضاد منافع و ائتلاف بيرون مانده‌ها” ، بدنبال ناکجا ابادی است که در آنجا سیاستمداران ، نه بخاطر منافع گروهی و سیاسی خود که گویا باید و فقط در راه اهداف  آسمانی -مردمی خود مبارزه  کنند .

           ناکجا4

 

نگاهی به فعالیتهای تبلیغاتی  کاندیداهای یاردهمین انتخابات ریاست جمهوری  ، نشان دهنده این واقعیت است که کا ند یداها همراه با  تکرار از سر وظیفه  آنچه که رسانه ها و بنگا ههای خبری کشور  در دفاع از سیاستهای اجرایی کشور مطرح می کنند سعی د ارند نیز به شکلی از اشکال و بسیار محتاطانه ،  درستی شیوه های کشور داری و  سیاست خارجی…

View original post 1,389 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: