سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

در حاشیه ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند 350 اوین

 
لینک صدای مقاله

لینک صدای مقاله

       یکی را میدهی صد ناز و نعمت              یکی را نان جو آغشته در خون    

در هفته گذشته در کشورمان وقایع قابل ملاحظه بسیاری اتفاق افتاد . شاید اگر می خواستم به مانند نسل های گذشته ایرانی در مورد ضرب و شتم وحشیانه تعدادی زندانی سیاسی و در همان حال اختصاص مبلع 5000 میلیارد تومان برای جلوگیری از سقوط ، بازار بورس ، صحبت کنم بایستی رو به آسمان کرده و نالان می خواندم :

images.jpg23
یکی را میدهی صد ناز و نعمت یکی را نان جو آغشته در خون اما امروز در استانه قرن بیست و یکم ، من ایرانی اگر بخواهم در مورد این دو حادثه اظهار نظر بکنم ، بی اختیار به یاد جمله زیبای منسوب به اصلاحگر بزرگ ایرانی ” میرزا ابوالقاسم فراهانی “می افتم که در یکی از یاد داشتهایش نوشته است و آن اینکه ” سیاست در ایران بیشه گرگان گرسنه است ” . ممکنست در زمان قاجاریه آن اصلاحگر بزرگ هنوز نمی خواسته بگوید و یا حتی نمی دانسته که چرا در کشور ایران هنوز فعالان میدان سیاست مثل گرگ ، منتقدان را می درند . اما قدر مسلم این بوده که در همان موقع هم همان شاهان قاجار رعیت را مثل گرگ می دریده اند و نزدیکان در بار و بار گاه را با سپردن قدرت و بخشش زر و زیور به حمایت از درنده خویی خود وامیداشته اند . می خواهم بگویم که ” جمهوری اسلامی ” نیز همان سنت مالوف نظامهای سیاسی ماقبل خود را یعنی دریدن مخالف و منتقد و دگر اندیش و درویش را به کمال احسن انجام می دهد . نظامی که دولتش برای پایین افتادن خرید و فروش در بازار سهام دچار طپش قلب می شود و اجازه می دهد که بانکها از سپرده های مردم ، مبلغ کلان 5000 میلیارد تومان برای خرید سهام شرکت های ضرر ده سرمایه گذاری کنند که نتیجه احتمالی آن هم از دست رفتن همین مبلغ در چاه ویل شرکتهای سرمایه گذاری مالی و پولی است ، قوه قضاییه همان نظام ،بازرسی از یک بند را مستمسکی برای ضرب وشتم رندانیان بی دفاع قرار می دهد . اکنون و با تو جه به شهادت های مکرر خانواده زندانیان ، اصل واقعه قابل انکار نیست . اطلاعیه های سازمان امور زندانها و قوه قضاییه خود معترفند که در بازرسی از زندان هیچ جیز بجز تلفن موبایل و سیم کارت نیافته اند ، اولا مطابق کدام قانون و اصل ،داشتن این اقلام برای زندانی سیاسی ممنوع است ؟ ثانیا چرا تکلیف مسئله جرم سیاسی را حل نمی کنید تا وظایف و حقوق زندانی سیاسی معلوم شود . چرا هنوز به مانند نظم سلطنت ، زندانیان سیاسی را ” زندانی امنیتی ” می خوانید . این برای یک نظام مدعی برآمده از یک انقلاب شرم آور نیست که در این مورد پای در راه نظام سلف خود می گذارد ؟ جالب است که در هفته گذشته یکی از عاشقان نظام جمهوری اسلامی بنام خانم ” مرضیه دباغ ” در مصاحبه با سیمای ج.ا به شرح شکنجه هایی که در ساواک بر وی رفته است پرداخته است .باید از ایشان پرسید که آیا از اینکه در نظام مورد دفاع شما ، رفتاری که ساواک با شما کرده است ، دقیقا با زندانیان
سیاسی تکرار می شود ، بر خود نمی لرزید ؟
images (17) اگر بخواهم به موضوع مورد اشاره خودمان برگردم و مسئله را از بعد دیگر بررسی کنم باید بگویم که جمهوری اسلامی برای اینکه بتواند به صاحبان شرکتهای بزرگ در حال سقوط و سهامدارن عمده اشان بسته های کمک پنج میایارد تومانی بدهد باید هر معترضی به وضعیت موجود فلاکت بار مردم را دستگیر و زندانی کند و در زندان هم سر و دست و دنده و پهلویش را بشکند . من می توانم با اطمینان بگویم که درصد کمی از سهام بازار بورس متعلق به مردمی با سرمایه های بیست تا سی میلیون است . حدود 46% خرید و فروش سهام در بازار بورس متعلق به ده شرکت بزرگ است که دولتی و یا شبه دولتی هستند . وقتی نظام به این دارندگان عمده سهام و بورس بازی و فعالیتهای انگلی باج می دهد ، طبیعی است که تولید نابود می شود هزارن کارگر از کار بیکار شده و بسیاری از کارخانه ها توان پرداخت حقوق کارگرانشان را نداشته باشند و هر معترض سیاسی را که وجود آنان نیز نتیجه طبیعی این وضعیت نابهنجار است را سرکوب کند . نسل آگاه ایران امروز با دیدن این حوادث ، دیگر مانند گذشته نالان و پریشان نخواهد خواند که : یکی را میدهی صد ناز و نعمت …….. بلکه به تحلیل مسئله پرداخته و به فکر پیدا کردن راه حل می افتد .

Tagged as: ,

Categorised in: اقتصاد سیاسی, در ایران ، سیاست ، بیشه "گرگان گرسنه" است, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: