سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

آزادی های یواشکی ، شادی های یواشکی و نافرمانی های یواشکی

 

لینک صدای مقاله

لینک صدای مقاله

نزدیک به یک هفته از ابتکار یکی از فعالان مدنی (مسیح علی نژاد) از باز کردن صفحه ای بنامآزادی های یواشکی ” در ” فیس بوک ” می گذرد . مشخص است که بسیاری از تصاویری  این صفحه فرستاده شده و در آن چادر خود را فر داشته اند است در داخل کشور و بطور ” یواشکی ” گرفته شده است . یعنی این اقدام خود یک نوع نافرمانی مدنی است که در عین حال هیچ جرم مدنی و جنایی و حقوقی در آن صورت نگرفته است ، هر چند که با توجه با اینکه سیستمهای انتظامی – امنیتی جمهوری اسلامی هر حرکتی که اندکی با معیارهای اعلام شده از سوی اصولگرایان زاویه داشته باشد را حرکتی حساب شده از سوی عوامل خارجی و متحدین داخلی آنان می دانند. بر داشتن چادر وروسری خود گناهی بزرگ به حساب می آید .

صفحه آزادی یواشکی در فیس بوک

صفحه آزادی یواشکی در فیس بوک

خوشبختانه این حرکت چنان طبیعی و خود بخودی و با اهنگی کند شروع شده و ادامه پیدا کرد که امکان چسباندن آن به دشمن خارجی و سازمانهای جاسوسی مربوطه مطرح نشد .اما نکته جالب توجه اینکه جمهوری اسلامی این بار به تقابل با این مسئله نپرداخت و تنها در بعضی سایتهای اصولگرایی ، خوی حیوانی نویسنده مطلب عمل کرده و همسر و خواهر و ماد ر من و تو همگی را تهدید به تعرض کردند . علت دستگیر نکردن و یا سعی در عدم بر خورد قضایی با این مسئله چه بود .؟ چون اگر رای ج.ا در بر خورد با این موضوع بود حتی اگر لازم بود چند نفر خودی را به صدا و سیما می آوردند و به این شکل جو وحشت در این مورد را در جامعه براکنده می کردند .
تنها چند روز پس از از این ابتکار ، جند جوان خوش ذوق ایرانی نیز دست به کاری ی جالب زده و با آهنگ ” شادی ” ، حرکاتی زیبا و رقص گونه که اسا سا جز میل به تحرک و سرزنده بودن ، حس دیگری در بیننده زنده نمی کرد را ظبط و در شبکه های عمومی منتشر کردند .

download
خوب البته دستگیر کردن چند جوان که احتمالا در امور موزیک و هنر ، فعال بوده و ممکنست بسیاری از دست اندر کاران امور هنری آنهارا بشناسند ، کار مشکلی نیست و این جوانان بیگناه دستگیر شدند و طبیعی بود آنچه که آنها را مجبور به گفتن آن کرده بودند به زبان آوردند . بنظر من آنطور که آنان مجبور به گفتن شدند هیچ کسی از آنان نخواسته است که این کلیپ ابتدایی را تهیه کنند . احتمالا این جوانان خواسته اند دمی شاد باشند و دیگران هم این هنر نمایی آنان را ببینند و این کار را کرده اند . اما از آنجاییکه دستگاه عقیدتی نظام می خواهد به ایرانیان این مسئله را القا کند که جوان ایرانی خودش نمی خواهد و نخواهد خواست که شاد باشد و برقصد و بنابر این دگر بارهم چنین حادثه ای اتفاق نخواهد افتاد ، این قصه اینکه گویا یک کسی به اینان قول هنرپیشه شدن را داده است را سرهم بندی کرده و در صدا و سیما تکرا ر کردند .
سیستم انتظامی – امنیتی ج.ا با این قضیه مانند همان صفحه آزادی های یواشکی بر خورد جدی از نوع بگیر و ببند نکرد و این بچه های شاد ایرانی بسرعت ازاد شدند . اما بنظر من جمهوری اسلامی با این دوقضیه نه از سر بی توجهی که بسیار هم دقیق بر خورد کرد و به همین علت هم شاهد تبلیغات منفی و پر سر و صدا در این دو مورد نبودیم . بنظز شما علت چیست ؟
همانطور که در این مقاله گقتم نظام خود می داند که علیرعم تفاوتهای بسیار میان ایران و اوکراین ، شباهت های بسیاری میان این دو کشور وجود دارد که در همان مقاله به آن پرداخته ام ودر سایت ” مشرق : در باره احتمال ” اکرایینیزه ” شدن ایران هشذپدار داده شده است .
. اما آنچه که به این بحث بر می گردد اینستکه در اوکراین و یا حتی در حرکات سیاسی در مصر که به سر نگونی مبارک انجامید در مواردی پیشنهاداتی ابتکاری از جانب جوانان تبدیل به حرکات گسترده نافر مانی مدنی شد . نمونه آن جنبش ” پارا ” در اوکراین بود که در سال 2004 حوانان را سازماندهی کرده و وادار به محافظت از صندوق های رای کرد .یا جنبش شش آوریل در مصر که بار مهمی از حرکات سیاسی مصر را بعهده گرفت و معمولا هم از شبکه های اجتماعی شروع شدند .
جمهوری اسلامی در ترس از حرکات خود انگیخته در ه مواردی که جوانان از فشار های رژیم جانشان به لبشان رسیده بسیار نگران است . در عین حال نمی خواهد با بر خورد سخت با شرکت کنند گان که عموما هم مردم عادی و نه فعالان سیاسی هستند ، یک همبستگی عهمومی میان شرکت کنندگان و بقیه مردم را دامن بزند .
در نظر داشته باشیم که انتخاب شدن ” روحانی ” ، خود تمهیدی بود که بلوک سخت قدرت به آن تن داد تا به شکلی دست به انقلاب مخملی از بالا بزند . یعنی نشستن روحانی بر مسند ریاست جمهوری ، خود آرام کننده و مسکن بسیاری از معترضین به فساد مالی و سیاسی اصولگرایان و مهندسی انتخابات بوده و به مانند سوپاپ عمل کرد . هر چند که ممکنست روحانی ، خود در این حرکت حساب شده ، نقشی نداشته باشد . جمهوری اسلامی نمی خواهد حال که به تعییراتی بسیار سطحی در حد حضور اعتدالگرایان بر مسند قدرت تن داده شروع به بر خورد سخت با جوانان خواهان تغییر کند و ابتکار عمل را با خیزش معتزضین حتی در یک مورد منفرد از دست بدهد ..
همانطور که در این مقاله گفتم منتظر پیدایی طلابه های چنین حرکاتی بودیم و این بر خورد های اعتراضی بزودی از این هم بیشتر می شود و دستگاههای امنیتی ج.ا. نخواهند توانست با این ابتکارات بر خورد منطقی کنند و هوشیاری خود را از دست خواهند داد ، چون اگر به دستگیری گسترده مردم عادی شرکت کننده در چنین حرکاتی دست بزنند که موج دستگیریها باعث درگیر شدن بخشهای وسیعی از مردم در این قضیه می شود و اگر هم که مانند این بار با اغماض با مسئله بر خورد کند که ممکنست با تکرار ادواری چنین حرکاتی روبرو شده و گسنرش چنین اقداماتی منجر به اعتراضات در میان بخشهای دیگری از مردم شود . ایا این چنین اعتراضاتی در میان کارگران و کارمندان و دانشجویان و….نیز ادامه پیدا خواهد کرد ؟ همه چیز در دستان مردم .ایران است حتی حیات نظا م جمهوری اسلامی ایران.

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: