سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

چه کسی عبدالمالک ریگی را دستگیر کرد

برای شنیدن اینجا را کلیک کنید

برای شنیدن اینجا را کلیک کنید

 چه کسی عبدالمالک ریگی را دستگیر کرد 

شناسایی چهره یک حزب الله واقعی

 چه باید کرد  تا یک حزب الله واقعی شد  ؟

نفر اول از سمت راست همان حاج نادر می باشد

نفر اول از سمت راست همان حاج نادر می باشد

ایا یک انسان می تواند باور کند که فردی برادر خود و همسر وی را دستگیر کرده  و بعد در شکنجه آنها شرکت کند  و حتی به کف پای آنان نیز شلاق بزند ؟ آری تصور کنید هر چند اگر حتی تصور کردنش هم سخت است .این کار تنها از حزب اللهی ایرانی بر می آید و بس .

در این نوشته به معرفی یکی از سنگدل ترین ماموران اطلاعاتی ر ژیم که دست به چنین اعمال کثیقی  زده می پردازیم .ممکنست شنیده باشید که بوده اند و هستند کسا نی از فداییان نظام جمهوری اسلامی و افراد حزب الله که بستگان خود را که آنان را ضد انقلاب می دانسته اند به ارگان های اطلاعاتی نظام تسلیم کرده یا آنها را لو داده باشند . اما بحث من در این نوشته  در مورد فردی حزب اللهی است که همانطور که گفتم در شکنجه برادر خود نیز شرکت کرده است .

طنز تاریخ را ببینید که نظام جمهوری اسلامی که ساختار های سیاسی غربی را متهم به این می کند که گویا این نظامهایسیاسی  انسان را به گرگ انسان تبدیل می کنند ، خود ، پدر ، مادر ، برادر و یا حتی یک  خواهر را به گرگی خونخوار مبدل می کند که برای دستیابی به امکانات مالی و اجتماعی ، ، پاره تن خود را به مانند جانوری خونخوار یا به شکنجه یا به زندان و یا به اعدام می سپرند .

مگر آن مادر حزب الهی نبود که پسر خود ” محمود طریق الاسلام” را که  پس از سالهازندانی سیاسی بودن در زمان شاه ، از زندان ازاد شد به کمیته تحویل داد و در مراسم قبل از اعدام وی به وی می کفت که ” پسرم با اعدام شدن همه گناهانت پاک می شود” . محمود یک فعال سیاسی  و عضو گروه” راه کارگر ” بود. مگر خمینی در پاریس قول نداد که مارکسیستها در بیان عقاید خود آزادند . یاد دارم که چند روز قبلاز دستگیری ” محمود ” که به خانه آنها رفته بودم به وی گوشزد کردم که ” محمود نگاه مادر ت به ما بسیار خشمگینانه و آکنده از کینه است اما وی با هماه لهجه شیرین اصفهانی اش گفت : او مادر است و هیچ مادری فرزند خود را لو نمی دهد . او هنوز نمی دانست که یک مادر ، پدر یا برادر از آن هنگامی که حزب اللهی شد ، دیگر همه عواطف انسانی خود را از دست می دهد .

 مگر آن ابجی کماندو  نبود که تعدادی از بستگان خود را به خانه خود دعوت کرد و بعد با اطلاع دادن به کمیته موجبات دستگیری آنها را فراهم نمود و در این قضیه 4 نفر از افراددستگیر شده از اعصا ، هواداران و رهبری گروه فداییان خلق اقلیت و  راه کارگر بودند  نهایتا اعدام شدند و یا قبل از رسیدن به زندان خود کشی کردند ؟ که .                     

می دانید که جمله معروف ” سیاست در ایران بیشه گرگان گرسنه است ” اولین بار از دهان مبارک چه کسی به زبان آمد ؟ می گویند این جمله که آیینه تمام نمای واقعیت سیاست در کشورمان است را ” میرزا ابوالقاسم فراهانی ” بیان کرده است .

یعنی اینکه سیاستمداران در ایران حتی در دوران قبل از بر روی کار آمدن جمهوری اسلامی نیز پهنه سیاست را در کشورمان به بیشه ای که در آن یک سیاستمدار ٍ مانند گرگ و کفتار باید هر انکس را که رقیب خود می پندارد پاره پاره کند .

بسیار شنیده ایم که حاکمان در ایران برادر و پدر و فرزند خود را یا کور می کردند یا می کشتند و یا مقطوع النسل می کردند ،

یعنی در ایران حتی قبلا از بر پایی جمهوری اسلامی  ، این شیوه کثیف حکومت رانی  مرسوم بو ده است . اما اگر در حکومت های ماقبل جمهوری اسلامی این روشهای جنایت آمیز در میان حکام و عمله ظلم معمول و مرسوم بوده است ، در نظام جمهوری اسلامی ، این نظام کاری کرد که بخشهایی از خود مردم به مانند جانوران  خونخوار به گرگ هموطنان خود تبدیل شد ند .

یعنی جمهوری اسلامی به جای اینکه بتواند به عنوان نظامی بر خواسته از یک انقلاب ، امر دخالت مردم در سیاست را به موضوع بسط دمکراسی در کشور تبدیل کند ، سعی کرد مردم را به جان برادر و خواهر و پدر و مادر خود بیندازد که نهایتا  توانسته اقلیتی محدود را به این کا ر وا دارد که در کشور ما ایران نام این چنین افرادی به “حزب الله ” معروف هستند  .

یک حزب اللهی خطرناکترین موجودی است که ایران و ایرانی به خود دیده است   ، باور ندارید ؟

ایا شما موجودی خطرناکتر از افرادی که همانطور که بر شمردم خویش و برادر و خواهر و …. خود را برای اعدام شدن در اختیار ارگان های اطلاعاتی نظام قرار می دهد سراغ دارید ؟

با این مقدمه به افشای مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی که در خیابان در حالیکه مسلسلی در دست دارد راه را بر برادرش می بندد و با دستگیر کردن وی و همسرش آنان را به زندان توحید ( این زندان مخوف اکنون به موزه تبدیل شده است .) تحویل می دهد

وی در آن زمان یک پاسدار اطلاعتی ساده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود . نام وی ” نادر یاراحمدی ” برادر تنی خود من است . این پاسدار مزدور بعدا نیز توانست با توجه به اینکه یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق به نام ” حسن سلامیان کاشی ” را نیز از قبل از انقلاب می شناخت  را دستگیر کند . ” ماموران اطلاعات که برای محکومیت ” حسن ” کمبود اطلاعات داشته اند و نتوانسته بودند با شکنجه وی در این مورد به اطلاعاتی دست یابند برای تکمیل کردن اطلاعاتشان در مورد فعالیتهای سازمانی وی از ” نادر ” کمک می خواهند .

” حاج نادر ” در سلول به ملاقات این ” مجاهد خلق ” رفته ، با جلب اعتماد وی و اینکه گویا می خواهد به وی کمک کرده و موجبات ازادی وی را فراهم کند  ، از ” حسن ” اقرا می گیرد که وی عضو فعال سازمان است . همین اشتباه به قیمت جان و اعدام شدن : حسن سلامیان ” تمام می شود .

“نادر یاراحمدی”، که اکنون دروزارت اطلاعات به ” حاج نادر” معروف و در تهران مشغول کار در وزارت اطلاعات است در سال 1362 برادر خود را دستگیر و در شکنجه کردن و زدن شلاق به کف پای وی نیز شرکت می کند . این جانور خونخوار حتی به همسر برادر خود که بار دار بوده نیز رحم نکرده و در بازجویی و هتاکی کردن به وی شرکت می کند .

وی همان کسی است که در جریان دستگیری” عبدالمالک ریگی ” شرکت داشت  

نفر اول از سمت راست همان حاج نادر می باشد

نفر اول از سمت راست همان حاج نادر می باشد

” حاج نادر ” مزد خوش خدمتی های خود را در سال 1367  ، در حالیکه هنوز دیپلم هم نداشت ، با گرفتن بورسیه های تحصیلی برای خود و همسرش گرفته و  به پاکستان عزیمت می کند  .

وی در پاکستان در رشته فنی – مهندسی و همسرش نیز که خود از خانواده ” محمود اسلامیان “ (در همین وبلاگ در مورد اختلاس این فرد افشاگری شده است )  در رشته مامایی به ادامه تحصیل پرداختند .

“حاج نادر ” بعدا در جمهوری اسلامی به ترقی ادامه داده و پست سر کنسولی جمهوری اسلامی را در بغداد اشغال می کند  . وی در عراق نیز به جنایات خود ادامه داده و در رشته عملیاتی چندین نفر از اعضای “سازمان مجاهدین خلق ایران “را ترور کرد . که شرح آن را می توانید در سایت ” سازمان مجاهدین خلق ایران ” به تفصیل بخوانید .

وی تا کنون نیزدر خدمت وزارت اطلاعات بوده و در میدان تجریش تهران با گرفتن قطعه زمینی از یکی از نهادها برای خود و همراه با چند تن از بستگانش مجموعه ای مسکونی بنا نهاده است . البته همسر و فرزندان وی ساکن اصفهان هستند .

اطلاعات کامل در مورد “حاج نادر “

آخرین شماره موبایل مورد استفاده

 0098912658437

شماره منزل تهران در میدان تجریش  :

00982122750337

شماره منزل اصفهان :

0098311856942

 

 

مخاطب گرامی ، شما اکنون با چهره حقیقی یکی از سرسپردگان جمهوری اسلامی روبرو شدید ، یعنی در این نظام هر آنکس که به پست . مقامی رسیده است قطعا باید به جنایت های بسیار دست زده باشد ، یامامور شکنجه بوده است یا بستگان خود را لو داده است و یا در ترور و هزاران اعمال ناجوانمردانه دیگر شرکت داشته است .

هموطنان به هر حزب اللهی به عنوان یک جنایتکار نگاه کنید ، از آنان پرهیز کنید . به آنان اعتماد نکنید ، هر فرد ” حزب الله “می تواند در هر لحظه به لو دهنده شما تبدیل شود  و با دستان خود شما را به ماموران زندان و شکنجه تحویل دهد .

با تبریک مجدد سال نو و آرزوی نوروز پیروز  به همه هموطنان و پارسی زبانان .

 پاریس اول فروردین 1394. ” کاوه فرزند ملت “

Tagged as: , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: در ایران ، سیاست ، بیشه "گرگان گرسنه" است, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: