سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

در خدمت و خیانت حزب الله

شیخ به در گاه خدا برای شفای دختر پادشاه دعا می کند

شیخ به در گاه خدا برای شفای دختر پادشاه دعا می کند

برای شنیدن اینجا را کلیک کنید 

قسمت اول

 آخر وعاقبت “عابد برصیصا ” و روحانیت حاکم بر ایران

اندرحکایت ” برصیصا ی عابد ” که با دیدن دختر پادشاه در وی میل گرفت و روحانیت ایران که با در بر گرفتن ” قدرت ” دل و دین از دست داده اند .

یادم می اید که در زمان کودکی ، گاهی با پدرم به مجالس وعظ و خطابه می رفتیم ، یکی از سخنرانی های ” شیخ احمد کافی ” را بخاطر می آورم که در آن در باره کسی به نام “برصیصای عابد ” صحبت می کرد .
آنطور که “شیخ ” می گفت “عابد ” به پاکدستی و پاک چشمی ، شهره زمان خود بوده و هر آنچه که از خدا می خواسته ، مستجاب می شده است .تا جاییکه مریض ها و حاجتمندان و فقرا از اقصی نقاط بلاد برای رفع بدیختی هایشان به درگاه ” عابد ” روی نیاز می آورده اند وهر روز صف طولانی حاجتمندان در انتظار شفاو بهروزی در محل زندگی ” بر صیصا” تشکیل می شده است.
حصرت عابد با دعایی و به چشم هم زدنی حاجت حاجتمندان روا می کرده و افلیج را شفا می داده و کور را بینا و بدبخت را خوشبخت می کرده است .من هیچوقت نتوانسته بودم قضیه تشکیل صف در پشت در عابد و ملا و حکیم را باور کنم .تا اینکه چند سال پیش گذرم به شهر “آش ” در قرقیزستان ” افتاد در یکی از دهات نزدیک ” آش ” خود به چشم خود چنین صفی را دیدم ، اتفاقا برای شناختن : عابد برصیصای ” شهر آش ” به نزد وی رفتم و دیدم وی آیاتی از قرآن و مفاتیح و ادعیه و اذکار آنهم با املای غلط و تلفظ غلط تر به مردم تحویل می دهد و بیشتر از آن مردم را ترغیب به شفا یافتن می کند و خلاصه حکایتی بود خنده دار و از آن بد تر گریه آور . به حکایت و متل خودمان بر گردیم .
در آن بلاد پادشاهی بوده که دختری مجنون و کور و افلیج داشته است . برادران دختر که از هر دوا ودرمان ناامید شده بودند خواهر مریض خود را به نزد “برصیصای عابد ” می آورند تا شفای او را از درگاه وی بگیرند . خلاصه قرار می شود که برادران غیور ، دخترک افلیج را در آنجا گذاشته و بروند و بعد از شفا یافتنش ، آمده وی را ببرند .

شیخ به ناگاه در مقابل خود نه ، دختری بیمار ، که پری پیگری نازار و دل از کف می دهد را می بیند

شیخ به ناگاه در مقابل خود نه ، دختری بیمار ، که پری پیگری نازار و دل از کف می دهد را می بیند

“برصیصا” با دعایی حاجت دختر را روا و اورا شفا می دهد. عابد بناگاه در مقابل خود نه دیگر، دختری مجنون و بد قیافه و زشتخو ، که پری پیکری پر ناز و افاده می بینید که در طرفه العین با کمان ابرویش دل درویش بینوا را از جای کنده و خلاصه عارفی که در تمام عمرش در صومعه به دعا و ذکر ورد مشعول بوده است و هیچگاه با هیچ پری رویی ، در خلوت نبوده است در همان اولین بار در که در چنان موقعیت رومانتیکی قرار می گیرد دین و اتش جهنم و خدا و روز جزارا از یاد می برد و میل در دختر می کند . از عابد اصرار و از دختر پادشاه انکار که یا شیخ تو ملجا بی پناهان ، بیوه زنان و حاجتمندان هستی ، بیا و از من در گذرو عبادت 70 ساله ات را بر باد مده ، اما شیطان درون عابد دست از سر پیر فرتوت بر نمی داردو او آن می کند که نباید بکند و ” برصیصا” بعد از آن ،دختر بیچاره را از ترس آشکار شدن هر آنچه که گذشته است ، می کشد و چال می کند و نهایتا در پی افشا شدن جنایت، کار شیخ به چوبه دار و صلیب کشیده می شود . اگر مرا باور نمی کنید خود به سخنرانی “شیخ احمد کافی ” که با آن لحن گیرایش که برای بسیاری ما ایرانیان آشناست در باره ” عابدی که آبروی خود را بر باد داد” گوش کنید.

شیخ ذر امانت خیانت کرده و در کار خود درمانده است .

شیخ ذر امانت خیانت کرده و در کار خود درمانده است .

تمثیل این عابد آبرو باخته هرکدام از ما ایرانیان را به یاد حکایت روحانیت و مردان خدای کشورمان ، ایران ،می اندازد که صد ها سال در اطراف سلاطین و پادشا هان ترک و مغول و قاجار و پهلوی به دعا گویی و دادن اندرزو داشتن چشم و دل پاک به قدرت معروف و مشغول بودند . آن چنان ادعای رهبانیت می کردند و اینکه دعایشان بدرگاه حق مستجاب است که نه تنها مردم که بعضی از شاهان بدون اجازه آنان اب هم نمی خوردند ..
اما همین روحانیون به مجرد در اختیار گرفتن “قدرت سیاسی ” و ” ماشین دولتی ” و “حق انحصاری اعمال سلطه ” که از مشخصات دولت های مدرن است ، به مانند همان ” بر صیصای عابد ” دل و دین در گرو ” قدرت ” نهاده و بدتر از هر ظالم و مستکبری به جان مال و مکنت و ناموس مردم خود افتادند . یعنی که این اقایان “روحانی ” نیز مانند همان ” بر صیصا ” هیچگاه امکان اعمال قدرت نداشته اند که ادعای عابد بودنشان گوش فلک را کر می کرده است .وگرنه در پی دست یافتن به سکان و در اولین مناسبت ممکن شناگران خوبی از آب درآمدند .
زنده یاد ” سعیدی سیر جانی ” آن شهسوار ادبیات وقصه نویسی نیز حکایت روحانیت و حزب الله ایرانی و مناسبت اشان با قدرت سیاسی را در داستان کوتاهی با نام حکایت ” شیخ صنعان ” آورده و بیش از سی سال پیش سعی در پیش بینی کردن راه نا فر جامی است که حاکمین روحانی ایران در پیش گرفته اند .
“سیرجانی ” در داستان ” شیخ صنعان ” حکایت فقیه و پیشوایی مذهبی را به تمثیل آورده است که ” زیبا رویی ” که در دست ناپاک گویا “نامسلمانی ” اسیر شده است را با حمله و هجوم به قصر شاهی از دست آن حاکم ظالم آزاد می کند ولی با دیدن جمال آن زیبا رو دل در وی می بندد و برای گرفتن کام از وی ، خود و پیروانش ، زیبا رو را در اختیار می گیرند . از قضا این پری رو را نیز ” قدرت ” می نامند و “قدرت ” که منظور همان قدرت سیاسی است ، شیخ صنعان و مریدانش را به هر سازی می چرخاند. آیا آن زمانی که ” خمینی ” در کش و قوس بازگشت به قم و مدرسه و حوزه و سپردن قدرت به دست مهندس بازگان یا گرفتن قدرت سیاسی بدست خودو هوادانش بود چنین دوره بر زخی و بی تصمیمی را از سر می کذراند ؟
“قدرت خانم ” ، روحانیتی راکه ادعا می کرد پنا ه مستضعفین و یاور ستم دیدگان است به عاقبتی دچار کرده است که کشور تحت حاکمیتش بالاترین آمار فقر و فحشا و اختلاس را داراست . سن فحشا و اعتیاد در آن به 13 و 14 سال رسیده است و اختلاف طبقاتی در آن بیداد می کند و مهم آنکه قطب اصلی ثروت و سرمایه داران و گردانندگان امور و اختلاس کنندگان نه استکبار و طرفدارن آمریکا و ضد انقلاب که دقیقا خود روحانیون و سپاهیان پاسدار و حزب اللهی های مدعی تقوی و دینداری هستند .
به آمار شرکت های مالی و بانک و بیمه که اکثریت سهام آنها در اختیار بیت رهبری و بنیاد مستضعفان و سپا ه است نطری بیندارید و فقر و فاقه کارگر و زحمتکش و فعله را در مقابل ببینید تا متوجه شوید که گناه نابسامانی های اجتماعی که در بالا بر شمردم به گردن همین اقایان است که فرجامشان اشان یا مانند ” بر صیصای عابد ” بر دار مجاذات بودن است و یا مانند ” شیخ صنعان ” عاقبتی نا فر جام است .
به زندگی شاهانه و اتومبیل های آخرین مدل و القاب نابحق گرفته شدن مهندس و دکتر حزب اللهی ها و آخوندها نگاه کنید تا متوجه شوید که اینها در بیت المال دست بردند و در امانت مثل آن زاهد ریایی خیانت کرده اند .

آیا امام جمعه مشهد اغلم الهدی نمونه بارز اشرافیت آخوندی نیست که پشت به مردم به گدایی سرمایه اران رفته است .

آیا امام جمعه مشهد اغلم الهدی نمونه بارز اشرافیت آخوندی نیست که پشت به مردم به گدایی سرمایه داران رفته است .

خیانت روحانیت به مردم و گرفتار کردنشان به فقر و فاقه و گرسنگی در حالی که خود بر عالی ترین امکانات مالی و تحصیلی و اجتماعی دسترسی دارند ، درست به مانند همان خیانتی است که عابد گرفتار آمده در حیله شیطان مرتکب شد . این خیانت در امانت از سوی روحانیون حاکم تا به امروز هم ادامه دارد .
می کویند وقتی که “بر صیصا” را بر صلیب مجاذات آویخته بودند ، شیطان بر وی ظاهر شد و از عابد خواست تا به وی ایمان بیاورد تا او کمکش کند . عابد بیچاره و در مانده که دیگر در نزد مردم آبرویی نداشت به شیطان پناه آورد و برای همیشه از صفحه خاطرات مردم دفع شد .
جمهوری اسلامی ایران ، این روزها ، که بخاطر دست اندازی و اختلاس رهبرانش به اموال مردم ، بخاطر اعدام شهروندانش که خود باعث اعتیاد و فقر و فحشایی است که این مردم در آن گرفتار آمده اند ، بخاطر بی آبروی ای اش در مقابل مردم خود و برای داشتن تضمین امنیت از آمریکا و اروپا به گدایی بدرگاه کسانی رفته است که خود سال ها آنان را دشمنان مردم نامیده بود .
تضمین امنیت برای جمهوری اسلامی نه در التماس به آمریکا و اروپا که در باز گشتن از راهی است که رفته است ، در بازگشتن از ظلمی است که به مردم خود می کند ، در تقسیم عادلانه قدرت و ثروت است ، در رفع گرسنگی مردم و بالا بردن حداقل حقوق کارگر و دادن حقوق عقب افتاده کارگر و معلم و کارمند است . بازگشت حزب الله از راهی که در آن قدم گذاشته در درادن اجازه تشکیل سازمان های صنفی برای دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان است . در محاکمه کردن مرتضوی و احمدی نژاد و رویانیان دزد و سرداران میلیاردی سپاه و وزیران میلیونی دولت روحانی است که به ناحق صاحب این همه ثروت شده اند . در دور کردن بیگانه زادگانی چون نقدی و هاشمی شاهرودی از حکمرانی بر سرزمینی است که هیچ عاطفه ای به آن و مردمش ندارند .در خلع ید ازبرادران زمین خوار ” لاریجانی از مناصب قدرت است ..در راندن افراد بیعرضه حزب اللهی از پست های دولتی اشان ، در به مجاذات رساندن اختلاس گران میلیاردی و نه اعدام و زندانی کردن گرسنگانی است که از سر ناچاری به سرقت پشیز و فروختن مواد مخدر و فروختن تن خود دست زده اند .

 کودکی که شیشه ماشینها را پاک می کند توسط برادران بی غیرت حزب الله دستگیر            شده است.اشگ چشمان مظلومان خانمان حکومت ظلم عابدان ریایی را در سیل خود                                   غرق خواهد کرد

کودکی که شیشه ماشینها را پاک می کند توسط برادران بی غیرت حزب الله دستگیر
شده است.اشگ چشمان مظلومان خانمان حکومت ظلم عابدان ریایی را در سیل خود
غرق خواهد کرد. کودکان کار ، در فردایی که جندان دور نیست به جوانان برومند جنبش سرنگونی طلب نظام ج.ا بدل خواهند شد .

اگر “برصیصای عابد” می توانست آب رفته را به جوی بر گرداند و دختر مظلوم را زنده کند ، سر دمداران جمهوری اسلامی نیز خواهند توانست از ظلم و زورگویی و سوء استفاده از اموال مردم دست بشویند .
جمهوری اسلامی ایران ، امروز نمی تواند از راه خیانت آمیزی که در آن گام برداشته باز گردد . سران نظام نمی توانند در سیاست های خیانت آمیز منطقه ای خود که سنی و شیعه و علوی و کرد را به جان یکدیگر انداخته اند تا چند صباحی بیشتر حکومت کنند تجدید نظر کنند .

ایمان دارم که جنتی و سایر حزب اللهی ها به خاطر خیانت به اعتماد مردم روزی به سر نوشت ، برصیصای عابد ،دچار خواهند شد . بزودی از این مسند ] رانده خواهی شد . این کرسی اگر ماندنی بود به تو نمی رسید

ایمان دارم که جنتی و سایر حزب اللهی ها به خاطر خیانت به اعتماد مردم روزی به سر نوشت ، برصیصای عابد ،دچار خواهند شد .
بزودی از این مسند ] رانده خواهی شد . این کرسی اگر ماندنی بود به تو نمی رسید

اینان مانند ” شیخ صنعان” و ” عابد برصیصا ” ، شیفته و بنده قدرت شده اند و در راه حفظ آن « بگفته خودشان حتی ” احکام خدا را تعطیال می کنند ” . شیطان هم به یاری اینان نخواهد آمد مرغان آسمان بر عاقبت چنین خیانتکارانی خواهند گریست .

این عابد ریایی را ببینید که چگونه در جند روز پایان عمر به کبکبه و دبدبه و اتومبیل آخرین سیستمی، فریفته شده است و ادعاهای حکومت عدل غلی و زهد وتقوا ی ی را که تمام عمر مدعی آن بوده است را فراموش کرده است

این عابد ریایی را ببینید که چگونه در جند روز پایان عمر به کبکبه و دبدبه و اتومبیل آخرین سیستمی، فریفته شده است و ادعاهای حکومت عدل غلی و زهد وتقوا ی ی را که تمام عمر مدعی آن بوده است را فراموش کرده است

کاوه فرزند ملت

Tagged as: , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

2 Responses »

 1. بسیار اموزنده و تاثیر گذار بود متشکرم

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: