سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

زیر نویسهای مقاله غرب با ج.ا به توافق رسید …..

زیر نویس ها :

1- در این باره مراجعه کنید به نوشته ارزشمند » اینا سیو ریمونه » استاد تئوری ارتباطات که در سال 2013 توانسته بود حرکت رو به توافق ج.ا . و آمریکا را در مقاله ای تحت عنوان «ایران – آمریکا پیش بسوی یک توافق قهرمانانه » به خوبی پیش بینی کند

http://ir.mondediplo.com/article2065.html

2- مرتضی کاظمیان بعنوان اصلاح طلبی خوش خیال ، در مقاله ای در با عنوان «فرصت جدید برای رهبری » سعی در القای این توهم دارد که گویا رهبری بنا به خواست مردم و نیاز به همبستگی ملی پای در راه مذاکرات و سازشنامه اتمی نهاده است . فارغ از اینکه بلوک قدرت فقط پس از اینکه سازمان های مالی و بنگاههای اقتصادی تحت رهبری اش به خفقان مالی و بانکی دچار شدند و نظام از بر آورده کردن اولین نیازهایش هم عاجز ماند بسوی توافق هسته ای پیش رفته است
http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/article/-4eca27a495.html

3- در این باره به مقاله ارزشمند «مازیار شکوری » تحت عنوان : سازشنامه هسته ای و….» مراجعه نمایید .
http://news.gooya.com/politics/archives/2015/07/199859.php

4-
درصفحه 125 کتاب » ایران بین دو انقلاب » ؛ یرواند آبراهامیان تعداد این روستاییان فقییر و درمانده را که به شهر ها سازیر شدند 1200000 هزار خانوار می داند که با توجه به جمعیت متوسط 5نفر برای هر خانوار روستایی می توان به تعداد 6 میلیون نفر رسید .

5- محمد رضا شاه در یکی از سخنرانی های حود مخالفین خود را با چنین القاب توهین آمیزی نام برد

6- میدانید که فرزند آیت ایت الله » خزعلی » با نام هنری » سمیر زند » خواننده موسیقی پاپ است و آن دیگر فرزندش شتر را «بزرکترین آیت الله » می خواند ؟ می دانستید که » شیخ حسین غفاری» که در زندان زمان شاه و بخاطر تراشیده شدن «محاسنش» سکته کرد ، هر روحانی را که در دستگاه وآموزش و پرورش نظام پهلوی خدمت می کرد نجس می دانست ؟ فرزند وی » هادی غفاری آن روحانی افراطی اکنون اصلاح طلب و روشنفکر دینی لقب کرفته و ضمن اداره کارخانه و سوپر مارکت خود ، فرزندان خود را نه به حوزه ها ی علمیه که به دانشگاههای پلی تکنیک و صنعتی شریف فرستاده است ؟ .

7- از هم اکنون نطفه های اختلاف میان » داعشی های » اصلاح طلب و اصولگرا در حال نضج گرفته شدن است .به این خبر نگاه کنید که می گوید : » اصلاح طلبان و اصولگرایان داعش در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند «
https://khodnevis.org/article/59925#.VbKOyLPtmkp

8-
– حجت الاسلام پناهیان وقتی از سوی مردم بخاطراتو مبیل اش که گران قیمت بوده مورد سئوال و استهزاء قرار می گیرد در افشانی کرده و می گوید » حزب اللهی اگر پول دار نباشد بی عرضه است «
http://www.irna.ir/fa/News/81134851/

Categorised in: Uncategorized, فرهنگ ، تاریخ و جامعه, مقالات و نوشته های ژئو پولیتیک ایران ، خاور میانه ، زوسیه و ایران

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: