سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

نظام اسلامی ، نظامی الهی و مقدس نیست . مقدس باد نام مردم ایران

در جایگاه تحلیلگر نشستن و با زبان سفیهانه سخن گفتن
نظام اسلامی ، نظامی الهی و مقدس نیست . مقدس باد نام مردم ایران

ادعاهای سراپا بی پایه و اساس رهبر تظام اسلامی در دیدار با مردم قم

“چنین نظامی را این چنین رهبری باید ” این جمله به بهترین وجه بیانگر وضعیت موجود ” نظام اسلامی ” و مرکز رهبری آن است .
نظامی که سه دهه بعد از حاکم شدن بر کشور هنوز تمامی ویژگی های یک ساختار وابسته اقتصادی از اتکا به صدور نفت و اختلاف فاحش طبقاتی و سرکوب دگر اندیشان و نبودن آزادی اقشار تهیدست در ساز مان دادن تشکلهایی براای دفاع از حقوق اولیه خود و پایین بودن سن فحشا و اعتیاد و فراوانی اعدام را به وفور دارد ، نظامی که بالاترین اختلاس کنند گان در آن نردیکترین افراد به رهبر آن هستند ، نظامی که در ان دستمزدکارگران باید در سطح فقیرترین کشورهای منطقه باشد ، نظامی که در آن مراکز اقتصادی تحت اختیار رهبری و یا نزدیکان وی حتی به دولت بر گزیده خود هیچکونه مالیاتی نداده و از هر گونه حسابرسی مستثتی هستند ، آری چنین نظامی فقط تحت رهبری “علی خامنه ای” ، فر دی کم سواد که حتی تحصیلات دبیرستانی خود تمام نکرده است سهل است که از دانش فقهی بالایی هم بر خوردار نیست ، می تواند چنین مصیبت هایی را برای مردم خود به بار بیاورد . بحث بر سر وجود صرف فجایع و ناهنجاری های اجتماعی نیست که امروز این مشکلات در تمامی جوامع بشریوجود دارند ، بلکه بحث بر روی اینستکه انقلاب اسلامی که رهبر به ان می بالد ، هنوز نتوانسته است حتی قدمی در جلوگیری از انتقال چنین بحران هایی به کشوری که مردم آن انقلاب کردند تا در آن فقر و فحشا و اختلاف طبقاتی را ریشه کن کنند ، بر دارد . ای کاش که تظام تحت رهبری فقیهان اگر نتوانسته است از وجود بحرانهای و فجایع اجتماعی جلوگیری کند حداقل شاهد سیر حرکت بسوی رفع این محنت ها و کم شدن ستم بر مردم بودیم ، که تمامی آمار ها و تحقیقاتی خلاف این را نشان می دهد
ادعاهای سراپا بی پایه و اساس رهبر تظام اسلامی در دیدار با مردم قم
رهبر نظام اسلامی در صحبت های اخیر خود با مردم قم ، مکررا می گوید که تحلیل مسائل مطروحه را خود می داند و دیگران باید بروند و تحقیق کنند و بفهمند ، این چنین ادعاهایی بیانگر فقدان ارامش درونی ناشی ازداشتن دانش عمیق و احاطه به مسائل مبتلابه شخصی و اجتماعی است .فردی که بسیار می داند معمولا در باره دانش خود ادعا نمی کند و به قول معروف عطر انست که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید . موضوع این نوشته نیز به رخ کشاندن نادانی ” علی خامنه ای ” به وی و هوادارانش د رمورد مسانلی است که وی ادعای داشتن دانش گسترده در آنها را دارد .
رهبر فقیهان در مورد وقوع انقلاب در سال 1357 مدعی است که هیچکدام از سازمانهای جاسوسی نتوانستند وقوع این حادثه را پیش بینی کنند و تحلیلگران در تحلیل وقوع این حادثه ناتوان بوده اند .
این محال بود. لذا بود که هیچ دستگاه اطّلاعاتی در دنیا نتوانست حدس بزند که این اتّفاق خواهد افتاد؛ چون اصلاً با محاسبات عادی جور نمیآمد. در یک چنین کشوری، یک انقلاب اینجوری رخ بدهد و این انقلاب هم ناکام نشود -حالا عرض خواهم کرد .
وقوع انقلاب قابل پیش بینی نبود نه بخاطر اینکه گویا این حرکت ، حرکتی الهی بود و تحلیلگران با ذهن مادی خود نتوانستند وقوع آنرا پیش بینی کنند بلکه عموم تحلیلگران معتقدند که انقلاب معمولا در جوامعی اتفاق می افتد که در آن جوامع ساز و کار های مناسب فعالیت سیاسی ازاد که طبعا قابل ارزیابی و پالایش و بر نامه ریزی هستند وجود ندا رد . مردم انقلابی یعنی مردمی که نمی توانند فعالیت سیاسی خود را در سازمانها صنفی و احزاب سیاسی بر نامه ریزی کنند و طبعا در آن جامعه لحظه ای غیر قابل پیش بینی فرا می رسد که مردم ، دیگر نمی توانند در آن شرایط معین به همزیستی به نظام سیاسی حاکم تن دهند و شورش و انقلاب آغاز می شود . در هیج انقلابی چه در فرانسه 1789 و چه انقلاب 1917 در روسیه رهبران انقلاب آمادگی وقع آنرا نداشتند و تا کنون هم هیچکس مدعی الهی بودن آن نیز انقلابها نشده است ، شاید اگر در آن جوامع هم کسانی مثل خامنه ای می بودند آن انقلابهای غیر قابل پیش بینی را ” الهی ” نام می نهادند .
در جایگاه تحلیلگر نشستن و با زبان سفیهانه سخن گفتن
رهبر نظام اسلامی در این سخنان اوج بی اطلاعی خود از پدیده ای به نام انقلاب را نشان می دهد و بنا به عادت معمول فقیهان سعی در تحمیق مخاطب خودو منع روشن شدن علل واقعی حوادث و پدیده ها را دارد . اگر الهی بودن به معنای حرکات دفعی و غیر قابل پیش بینی هستند خوب قطعا حق با خامنه ای است . بر عکس حرکت مردم ایران در سال 1357 نه با شورش در قم و در دی ماه 1356 که ماهها قبل از آن با حرکت روشنفکران در بر پایی شبهای شعر گوته آغاز شده بود و طلاب و آخوندها فقط بعداز ماهها شروع حرکات سیاسی دست به حرکت زدند ،که ای کاش حرکات ازادی خواهانه مردم به بدون طلابو اخوندها به سیر عادی خود ادامه می داد .
یکسال قبل از آن رهبران حزب اللهی از جمله “لاجوردی “، “کروبی ” ، “انواری” با گفتن 3 بار سپاس از زندان ازاد شدند و قول دادند که دیگر در سیاست دخالت نکنند و تا کنون هم می گویند به دستور “خمینی ” ، این کار را کرده اند ، فقط در سال 1352 بود که “هادی غفاری” که بعدا از سران انقلاب شد در ارتش شاهنشاهی ، بعنوان ستوان دوم وظیفه روزی چند بار به جان “محمد رضا شاه “دعا می کرد . این اقایان نه درد مردم داشتند و ونه احساس مسرولیت اجتماعی می کردند . روحانیت و طلبه های قم تنها بعد از اینکه دیدتد مردم خواهان تغییرات اساسی هستند ؛ سعی کردند این حرکات را به نفع خود مصادره کنند و د ر این کار هم موفق شدند که تحلیل علل این موفقییت را به فرصت دیکر می گذاریم
وی در بخش دیگری از سخنان خود به دوره هرج و مرج بعد از وقوع انقلاب مشروطیت اشاره کرده و در مورد قدرت گیری ” رضا شاه کبیر ” به استبداد رای وی اشاره می کند و نمی داند که در همه جوامع و کشورها در ابتدای تشکیل قدرت مستقر مر کزی و آغاز پروسه مدرنیزاسیون ، استبداد و تمرکز ، شرط لازم چنین دورانی بواده است . وی نمی گوید که اگر هزاران آخوند و طلبه در دوران پهلوی ها به تحصیل در دانشگاه الهیات پرداخته و نظام متمرکز حوزه های علمیه و جمع آوری وجوهات و اوقاف بوحود آمد فقط می توانست در سایه به وجود آمدن دولت مقتدر و نظام سیاسی مستقر، حاصل شود . مفتح و بهشتی و هادی غفاری و یک دوجین آخوندهایی که بعدا برنامه ریزان ج.ا شدند در آسمانها بویی از مدرن بودن و بور کراسی و…بردند یا در دانشگاههای دوران پهلوی ها از قفس تنگ و محجور حوزه های علمیه عقب مانده بیرون آمدند؟ .
وی از مشروطیت و مصدق می گوید اما از روی عمد یاد آوری نمی کند که در تمامی این حرکت ها ، این روحانیت مرتجع شیعه از قبیل شیخ فصل الله نوری و این متحد محمد علی شاه و کاشانی بوده اند که رو در روی تلاشهای مردم برای ساختن ایران و جامعه ای بهتر ایستاده اند .
رهبر نظام شکست خورده اسلامی در زمانی از شکست انقلاب کبیر فرانسه می گوید که امروز دیگر بر همگان روشن است که آن انقلاب توانست اهداف و الگوی خود را در تمامی اروپا و جوامع مدرن و متمدن بگسترا ند وعملی کند . علی خامنه ای در زمانی از شکست انقلاب اکتبر می گوید که حداقل آن انقلاب توانست در طول نردیک به نیم قرن و بعد از جنگ جهانی دوم مردم خود را در یکی از برابر ترین نظامهای سیاسی جهان به رفاه و اسایش نسبی برساند و به قول مردمی که در آن نظام سیاسی زیسته اند آن مردم همه چیز داشتند به جز خدا که به آنهم نیازی تداشتند . باید به ” خامنه ای” گفت شما کدام الگو را برای مردم ارائه داده اید و کدام ملت مسلمان الگوی جمهوری اسلامی را پذیرفته و ادامه داده است ؟ که از پیروز آن سخن می گویید ؟
عراق در حال تجزیه ، سوریه در گیر کشتارو محنت و یا حزب الله نابود کننده وحدت ملی لبنان ادامه دهندگان راه شما هستند . رهبر بی بصیرت نظام اسلامی در زمانی از پیروزی داد سخن می هد که تفلب و دزدی و اختلاس سر تاپای بر پا کنندگان نظام فقیهان را در بر گرفته است .
فقیه پر ادعای ما وقتی در مورد حرکت آزادی خواهانه مردم ایران در سال 1388 می گوید بازهم بیشتر خود را مضحکه می کند . وی می گوید که انقلاب رنگی در ایران بر خلاف کشورهای سابق اتحاد شوروی به نتیجه نرسید چون مردم از این انقلاب حمایت کردند !!! زهی وقاحت … در آن کشورها ارتش و نیروهای نظامی با توجه به ریشه مردمی خود حاضر به سرکوب هموطنان خود نشدند وبه خواست مردم خود تن دادند اما در ایران ما ، حزب الله و مزدوران اسلامی از لبنان و عراق مانند قوم یاجوج وماجوج با مردم خود آن کردند که مغول و سپاه چنگیر خان با این مردم نکردند ، تجاوز جنسی به زندانیان در کهریزک ، به زیر چر خهای ماشین انداختن معترضین ، کشتن دختر داغدار در مراسم تشییع جنازه پدر ، کشتن “ندا اقا سلطان ” در اعتراضات قانونی مردم ، اینست حمایت مردمی از انقلاب اسلامی ؟ البته چنین انقلابی و چنین رهبری ، چنین حمایتی را می باید ا
از یاد نبریم بر اساس اسناد غیر قابل تردید در حوادث سال 1388 کسانی کشتار هموطنان بیدفاع خود را سازمان داده و در آن شرکت کردند که عموما از افراد موثر در سیستم اختلاس و چپاول اموال عمومی بودند .
رهبر بی بصیرت نظام اسلامی در زمانی از مردم می خواهد از حق خود گذشت کرده و در انتخابات شرکنند که این نظام ، در طول حیات خود هیچگاه و حتی یک قدم در مقابل خواسته های سیاسی و حتی صنفی مردم حاضر به گذشت نشده است . آیا به کارگر اجازه داشتن انجمن های غیر دولتی برای فریاد زدن از بیدادی که با داشتن دستمزد یک سوم خط فقر برآنها می رود را دادید؟ آیا به مادرانی که سالهاست فرزندان خود بعد از دستگیر شدن توسط ماموران شما از دست داده اند تسلایی دادید یا آنها را در جواب به دادخواهی اشان کتک هم زدید ؟ آیا وقتی کارکر آگاه منصور اصانلو فریا د بر آورد که ما انقلاب کردیم که دخترانمان را در امارات نقروشند زبانش را نبریدید ؟ شما حکام اسلامی به مردم خود فراتر از حداقل ها چه داده اید که از آنها خواهان گذشت از حق خود و ش��کت در انتخابات می شوید .
خامنه ای چنین نظامی را الهی و مقدس مینامد .جمهوری اسلامی نظامی مقدس نیست . مقدس باد نام مردم ایران .که این بار انقلاب رنگی اشان ، به رنگ سرخ خواهد بود و طومار حکومت ننگین شما را در هم خواهند پیچاند .

Tagged as:

Categorised in: مقالات و نوشته های ژئو پولیتیک ایران ، خاور میانه ، زوسیه و ایران, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: