سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

پر شدن قلب رآکتور اتمی ، عید ملت ، روز عزای ” حزب الله “

می دانید اگر ” نظام اسلامی ” صاحب بمب اتمی می شد ، این موفقیت را به ابزاری برای ماندگاری بیشتر خود تبدیل می کرد ؟

reactor1

می دانید اگر ” نظام اسلامی ” صاحب بمب اتمی می شد ، این موفقیت را به ابزاری برای ماندگاری بیشتر خود تبدیل می کرد ؟
بسیاری می گویند ، نظام های سیاسی بسیاری در دنیا صاحب بمب اتمی بوده ، اما در مقابل حرکت مردم مجبور به عقب نشینی شده و نهایتا سقوط کرده اند . در پاسخ به چنین ادعایی باید گفت که ما در تحلیل موضوع میبایست به شرایط خاص ایران و نظام حاکم بر آن توجه کنیم .. بیت رهبری و سپاه که همراه با یکدیگر باند حا کم بر کشور مان ایران را تشکیل داده اند ، در ایران و جهان بعد از سقوط ج.ا . و در هیچ جفرافیا و تاریخی، اینده ای برای خود نمی بینند ، مثلا در مورد عقب نشینی کمونیستهای حاکم بر شوروی و انتقال قدرت به نیروهای ضد حزب حاکم ، این انتقال صلح آمیر به این دلیل با کمترین تلفات صورت کرفت که کادر های اداری دولت شوراها می دانستند که بعنوان نیر وهایی سکولار ولاییک امکان جذب شدن سریع به ساختار اقتصادی نوین را از نظر فکری و احرایی دارا هستند و از صحنه حیات سیاسی – اجتماعی جامعه خود حذف نخواهند شد . اما یک سپاهی ، یک آخوند ، یک حز ب اللهی امیدی برای جذب شدن به ایران بعد از جمهوری اسلامی را ندارد ومی داند که سقوط جمهوری اسلامی به معنای حذف همیشگی و تاریخی آخوند و حز ب اللهی و بنیاد گرایی شیعی از صحنه حیات سیاسی ایران خواهد بود اینستکه از هر وسیله ای برای ادامه بقای خود بهره خواهد گرفت .
ینا بر این در شرایطی که حیات نظام منحوس خود را در خطر مرگ ببینند ، نمی توان مدعی بود که بمب اتم مفروض را می توانستند در داخل کشور و بر علیه مردم ایران به کار ببرند ، اما نظام در چنین شرایطی می تواند ،با ایحاد بحران های منطقه ای و تهدید به کار بردن بمب اتمی بر علیه دشمن مفروض ، باعث جلوگبری از همکاری میان اپوزیسیون با متحدین بین المللی خود شود . در عین حال اگر نظام اسلامی قدرت تهدید اتمی داشته باشد ، در شرایط مفروض می تواند با بوجود آوردن حالت جنگی با دیگر کشور های جهان ویا منطقه با ایجاد حس ملی گرایی کاذب و دفاع از کشور سعی در منفعل کردن بسیاری از نیروهای مبارز داخل کشور کند . درحقیقت داشتن بمب اتم به رژیم اسلامی ، امکا ن گرو کشی و به گرو گرفتن ملت ایران را می داد .

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: