سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

پسر جان چشمات رو درویش کن ، شیخ صادق شلاقت میزنه ها !!!

بعضی از این پسران آدم ، نه در 15 سالگی که در 9 سالگی یک مرد کامل هستند

pesarbache cheshm charan

بعضی از این پسران آدم ، نه در 15 سالگی که در 9 سالگی یک مرد کامل هستند . ببینید این آقا پسر ، با چه و
لعی به این خانم چشم دوخته است . قابل توجه رییس خرفت قوه قضاییه نظام اسلامی . اگر شیخ صادق لاریجانی این عکس راببیند البته بعد از حض بصر ، این پسر چشم چران را به حد و 90 ضربه شلاق محکوم خواهد کرد

Tagged as: ,

Categorised in: موزیک و ترانه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: