سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

ایران اهورایی اسیر دست اهریمنان حزب الله

 

ایران ، ایران زرتشت ، ایران اهورایی ،  ایران گفتار نیک و پندار نیک، اسیر دست اهریمنان   شیطان صفت   حزب الله  شده است …

iran va hezbola

این تصویر ، تمثیل گویایی از ایران ما و ولایت فقیه ، حاکم بر آنست.

50

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: