سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

آیا جمهوری اسلامی ایران جزیره ثبات و محور امنیت در منطقه است ؟

کاوه فرزند ملت

آیا جمهوری اسلامیایران  جزیره ثبات و محور امنیت در منطقه است ؟

از واشنگتن دی سی ،  جایی که شورای ملی ایرانیان و “تریتا پارسی” خانه دارد ، از “اکبر گنجی” در آمریکا و یا  گرایشات  رنگا رنگ ضد آمریکایی و ضد اسراییلی که ایران را جزئی از محور مقاومت  در برابر پیشرفت آمریکا در منطقه می دانند  تا “سایت تدبیر”و روزنامه ایران”  وابسته به دولت و “اصلاح طلبان حکومتی” و خلاصه همه آنا نی که آرزوی  استحاله جمهوری اسلامی به نظامی قانونمند را دارندبا امید به متعهد کردن این نظام  برای تبدیل شدن به نظامی  مورد پسند جامعه بین المللی ،  فریاد تبدیل شدن ایران به جزیره ثبات و محور امنیت در منطقه را سر داده و به عنوان مهمترین عامل شروع این  پروسه،  به آمریکا وجمهوری اسلامی ایران پیشنهاد گام نهادن به راه همکاری های غیر قابل بازگشت سیاسی و اقتصادی و نظامی  در عراق و سوریه…

View original post 3,038 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: