سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

جان گرگان و سگان از هم جداست در حاشیه رد صلاحیت گسترده مردان نظام از سوی شورای نگهبان

نظام هردمبیل اسلامی ، تنها نظامی در دنیا است که خود مسئلولبن خود را رد صلاحیت می کند !!!!
WolvesFighting

شاید اگر در هر کجای دنیا و یا هر کشور دیگری به کسی بگویید که مسئولین فعلی یک نظام سیاسی ، که در حال اجرای وظایف محوله خود هستند از سوی ، یک ار گان نظارتی بری کسب مسئولیت در داخل همان نظام رد صلاحیت می شوند ، به سلامت عقل شما شک کنند .
اما در تظام هر دمبیل اسلامی این اتفاق به کرات می افتد و این رد صلاحیت ها آنقدر عادی شده است که خود همین بی عرضه های رد صلاحیت شده نیز مانند سگ پا ولوف به آن عادت کرده و به جای اینکه به اصل موضوع و چرایی رد صلاحیت ” اعتراض کنند ، دوباره به شورای نگهبان برای بررسی مجدد التماس می کنند . اسامی بعضی از رد صلاحیت شده ها واقعا نشان دهنده بی قانونی و هر ج ومر ج حاکم بر این نظام بی نظم و ب درو پیکر اسلامی است .
– علی افراشته معاون اجرایی رئیس مجلس
– جواد هروی نماینده فعلی قائن
– منادی سفیدان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی
– محمد دامادی نماینده فعلی ساری
– جعفرزاده ایمن آبادی و تامینی لیچانی نمایندگان فعلی رشت
– حمید رسایی نماینده فعلی مجلیس
– علی مطهری فرزند مغز متفکر نظام اسلامی و نماینده فعلی مجلس
ملت حق دارند از مسئولین این نظام هردمبیل بپرسند اکر این اقراد صلاحیت اجرای وظایف را ندارند ، چرا در حال حاضر همه اشان بر سر پست خود به خدمت به اسلام و مسلمین مشغولند و اگر حق دارند چرا رد صلاحیت شده اند .

در مقاله ای که اخیر نوشته بودم ج.ا را نمونه افول تمدن اسلامی دانسته بودم . بفرمایید افتاب آمد دلیل آفتاب .خلاصه در این نظام رو به افول ،سگ صاحب خود را نمی شناسد و همه مثل گرگ به جان یکدیگر افتاده اند.

Tagged as: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: