سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

تصویری از”رهبر با بصیرت” کره شمالی در میان “بانوان با بصیرت” کره شمالی

تصویری از “رهبر با بصیرت ” کره شمالی از منظری دیگر

 

north korea

تعجب است چرا دو ردیف جلو ، همه اشان از میان بانوان ، انتخاب شده اند ؟. شاید هم بدلایل امنیتی باشد 

Tagged as: , ,

Categorised in: سیاست, سرگرمی و طنز

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: