سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

یوگا ، تاتو و آرامشی لطیف اما قدرتمند

دستیابی به آرامش با یوگا

yuga

  می گویند با ” یوگا ” می توان در این دنیای شلوغ به ارامش رسید . اما مواظب باشیذ  با سعی در تکرار تجربه این حانم،  دستتان نشکند خلاصه کار هر بز نیست خرمن کوفتن ،  .

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: