سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

پیک آخر -عشق بازی با پنج سیری

 

 

یپک آخر -عشق بازی با پنج سیری
کلیپ از : مسعود جلیلیان

 

به خانه کاوه فرزند ملت خوش آمدید

 

جلیلیان در این کلیپ ، عشق جونای ایرانی رو به زندگی عرفی و تنفرشون رو از شیوه زندگی

مذهبی به نمایش می گذارد .

 

داسه سرم ♫ هر امشو آگر ♫ بنم وه دینم..♫

 

بچم ارای ♫ زور آباد یه بت ♫ عرق بسینم ..♫

 

خوم و رفیقگانم ♫ بخویم ♫ صفا بکیمن..♫

 

گر یک بچیمنه ♫ بان عشق بازی ♫ تا بکیمن..♫

 

یه بت وی ♫ بد مساوه بخوه ♫ بزان چه کیدن..♫

 

دی آبسلوت ♫ و ویسکی گیان تو ♫ پویل نیکدن..♫

 

جای گشتدان ♫ خالیه منالیل ..♫

 

کرماشان ای ♫ پیک آخره و ♫ سلامتی گشتدان..♫

 

هر روژ خدا ♫ خدامه زویتر ♫ ایواره بایدن ..♫

 

تا مس بکم ♫ دواره تا ♫ مصبم درایدن..♫

 

ایواره هاته ♫ گیانم کم ♫ کم دیری..♫

 

گریدم یکم ♫ عرق منیه دلم ♫ نیتی فری دم..♫♬

 

ترجمه متن »

امشب می خوام مذهب رو بسوزنم
برم زور آباد ، یه بطر عرق بخرم
بشینیم با رفقا به سلامتی هم دیگه بخوریم

یه بطر عرق سگی بزن ببین  ، چی میشه ، ویسکی و …که ، چیزی نیست بابا 
این عرق لامسب چیه ، دین آمدم رو میسوزونه
جای همتون خالیه بچه با معرفتای کرمانشاه
 هر روز خدا خدامه که زودتر شب بشه ، با بچه جمع بشیم با عرق ، عشقبازی کنیم و این دین لامصب رو از کله ام بیرون کنم 

دیدن ویدیو

 

 

تحلیل سیاسی هفته

افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از آن دیر شده است.؟

هموطن بر ایران گریه کن

 

75

 

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: