سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

دوست داری آمریکا به ایران حمله کنه ؟ آره حمله کنه

en11

به خانه کاوه فرزند ملت خوش آمدید
pirmard1
ویدیو را رد پایین همین سفحه ببینید 
دوست داری آمریکا به ایران حمله کنه ؟
آره حمله کنه ، به شازند حمله نمی کنه که به تهران حمله می کنه

ببینید ، این پیرمرد ایرانی بسیاری حقیقت ها را با زبان ساده می گوید .در زمان شاه در دوره اصلاحات ارضی با شاه عکس گرفتم حالا بیچاره شدم

ببینید ج.ا. چه بر سر مردم آورده که نیاز به حمله خارحی از زبان بعضی از هموطنان ما بیان می شود

 

تحلیل سیاسی هفته

افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از آن دیر شده است.؟

هموطن بر ایران گریه کن

 

 

 

50

Tagged as:

Categorised in: سیاست, سرگرمی و طنز

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: