سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

در افشای عمل کثیف مدیر صدا و سیما و دعوت ایرانیان به اعتراض

 

en11

به خانه کاوه فرزند ملت خوش آمدید

 

 

لینک صدای مقاله

 صدای حق طلبانه مرذم ایران در اعتراض به مدیر صدا و سیما  بشنوید 

هموطنان  فایل صوتی ضمیمه را که صدای حق طلبانه مردم ایران در اعتراض به تعرض حنسی مدیر صدا و سیمای  حکومت اسلامی

است را به دست دیگر هموطنان رسانده و آنرا تکثیر نمایید .

 

تحلیل سیاسی هفته

افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از آن دیر شده است.؟

هموطن بر ایران گریه کن

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: