سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

تصاویر ” گلشیفته” در آخرین فیلم خود

en11

به خانه کاوه فرزند ملت خوش آمدید

 

 به نقل از BOX NEWS BOX
gol2
 گلشیفته  هنرپیشه  زیبا روی  ایرانی در فیلمی از “بالیوود ” 

  گلشیفته در این فیلم  در این فیلم با عرفان خان هنرپیشه هندی  در فیلم ” آواز عقرب ” باز ی می کند . داستان فیلم بر اساس یک افسانه است که تنها یک زن می تواند حرکت سم عقرب را در بدن مرد عقرب گزیده حس کند و قبل از اینکه سم به قلب برسد انرا متوقف کند .

 

 

افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از آن دیر شده است.؟

هموطن بر ایران گریه کن

وقتی » کدیور» آخوند مدعی اصلاحات به «رضا شاه کبیر» فرزند برومند ملت اهانت می کند !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: