سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

تعلیق دو تن از کارکنان پرس‌تی‌وی برای بررسی اتهام «آزار جنسی»

en11

به خانه کاوه فرزند ملت خوش آمدید

 

 

 

 

 

خبر به نقل از ” سایت حقوق بشر ایران . سحبا نیوز ” 

دو کارمند بیمار جنسی “پرس تی . وی .” افشار و عمادی  تعلیق شدند 

حکومت اسلامی بر اساس ، عادت معمول خود ،  که سعی می کند مهمترین و عاجل ترین خواسته های مردم ایران را ، شامل مرور زمان کرده ، تا ابها از اسیاب بیفتد و بهد همان آش و همان کاسه ، این بار نیز  دوتن از کار مندان عالیرتبه خود یعنی حمیدرضا عمادی، و “افشار” را برای بررسی اتهام  آزار جنسی ، ” شیلا شیرانی ” تعلیق کرده ایت تا  گویا به اتهامات آنان رسیدگی شود .

سایت حقوق بشر ایران ” سحبا نیوز ” به نقل از پرس تی وی نوشته است : 

پرس‌تی‌وی» در عین حال تأکید کرده که «اصولاً فایل صوتی از لحاظ قانونی و قضایی وجاهت نداشته و شکایتی نیز تاکنون ارائه نشده است». 

این شبکه تلویزیونی از یک سو گفته که موضوع این فایل صوتی را پیگیری می‌کند و از سوی دیگر تأکید کرده که «انتشار این فایل صوتی با مباشرت افراد مخالف نظام و بهره‌برداری سیاسی و بدون طرح شکایت به مراجع متعدد قانونی در داخل کشور مشکوک است».

پرس تی.وی .زمانی از شکایت خانم ” شینا شیرانی ” به مراجع  انتظامی ، رژیم اسلامی صحبت می کند ، که تا کنون نمونه هایی از این دست ،که مورد آزار و اذیت و حتی تجاوز جنسی ، اقراد حزب اللهی قرار گرفته اند بعد از شکایت به اشکال مختلف یا به قتل رسبده اند و یا نا پدید شده اند 

افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از آن دیر شده است.؟

هموطن بر ایران گریه کن

وقتی » کدیور» آخوند مدعی اصلاحات به «رضا شاه کبیر» فرزند برومند ملت اهانت می کند !!

50

 

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: