سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

من هم همراه با “شینا ” گریستم

en11

به خانه کاوه فرزند ملت خوش آمدید
یادداشت روز . بر زنان ایران زمین چه می گذرد ؟

لینک صدای مقاله

این صدای حق طلبانه زنان ایرانی است در  پخش و انتشار آن بکوشید 

shina

با پوشاندن ردای آخوندی برتن بانوی زیبای ایرانی ، زیبایی وی را گرفته اند و پس از آن در پی پایمال کردن زیبایی درون وی بر آمده اند این عکس را با نصویر “شینا”وقتی در ایران بوده مقایسه  کنید ،تا ببینید زن ایرانی در درون آن پوشش کیسه مانند  چه عذابی می کشد 

شاید شما هم مثل من به مصاحیه ” شینا شیرانی ” خواهر مان ، هموطنمان این انسان با شرف گوش کرده باشید، از همه کلماتش دردی جانکاه بر جان شنونده می نشیند . آنگاه که می گوید : وقتی که مدیر ش با یقه بسته و ریش و کلی اد عاهای نماز شب و درس اخلاق وی را به اتاقش فرا می خوانده وی از ترس به خود می لرزیده که اگر او به “شینا ” حمله کند ، وی باید چه کار کند ؟
می دانید که دردناکترین احساس برای یک زن اینستکه به وی بعنوان یک لعبت جنسی و نه یک انسانی که وی نیز برای خود دارای احساس است ، برای خود دارای شخصیت است ،برای خود انسانی با شخصیت است ، نگاه کنند .
برای یک آخوند و تربیت یافتگان مکتب آنان یعنی حزب اللهی ها ، یک زن فقط یک “لعبت جنسی” است و دیگر هیچ ، نه یک انسان ، نه فردی که دارای هزاران امکان انسانی دیگر مانند علم وهنرو ظرافتهای دیگر می تواند باشد ، برای اینان یک زن یعنی مظهر و نشانه رایطه جنسی ، برای همین است که به زنان ، حتی مقدسترین آنان امر می کنند که ” حتی صورت و دستان خود را بپوشاند ” .
در نظر بگیرید که در مقابل گرگ گرسنه ای ، تکه ای گوشت ، قرار دهید ، می توانید از آن گرگ ، انتظاری جز این داشته باشید که به آن تکه گوشت حمله کند ؟ جز اینکه آن تکه گوشت را در هزار ردا و پوشش بپوشانید ؟ برای اینان ، یک زن در حکم همان تکه گوشت در مقابل ، یک گرگ گرسنه است و به همین دلیل به اشکال مختلف به پوشیده بودن غیر عادی زن حکم می دهند . حتی در کشور های عربی که مهد اسلام است ، زنان را چنین امر به پوشیده بودن نمی کنند و حجاب امری انتخابی است. این زاهدان ریایی و دروغین چه دردی دارند این موضوعی است که روانشناسان و جامعه شناسان باید به آن بپردازند و موضوع نوشته ما نیست .
” شینا ” می گوید هر وقت که مجبور بوده به اتاق این مسئول ” حزب اللهی ” برود از ترس به خود می لرزیده که این مردک حز ب اللهی باز چه حیله ای در سر دراد که به وی تعرض کند و یا جملات تحریک انگیز به وی بگوید ……
“شینا” می گوید ، من هیچ چیز نمی خواستم بجز اینکه از حقوق انسانی خودم ، دفاع کنم ، جز اینکه به من بعنوان نه یک امکان هوسرانی که بعنوان یک زن زحمتکش که می خواهد در اجتماع فعال باشد و کار کند و حق انتخاب داشته باشد به وی نگاه کنند ، و اینحاست که اشک چشمان وی را پر می کند و دقیقا اینجا همان جاییست که من نیز با وی اشک به چشمانم آمد .
به تصاویر وی وقتی که در ایران بوده نگاه کنید ، با آن مقنعه و روپوش ، به چه هیئتی در امده بوده است ، بانوی زیبای ایرانی با ان مقنعه و روپوش که فقط از لباده روحانیون مرد کمی کوتاهتر است بیشتر شبیه دیوانگان و عقب ماندگان ذهنی شده است ، سزای زن ایرانی این نیست ، و اینها همه برای اینستکه حزب اللهی و آخوند می ترسند اگر زن خود را به این هیئت زشت در نیاورد ، این موجودات عقب مانده این گرگان گرسنه ، نتوانند خود را کنترل کنند و به وی حمله کنند و باز هم در همان هیئت دست از سر وی بر نمی دارند !!
با همین ظاهر و پوششی که برای زن ایرانی درست کرده اند و هر بانوی ایرانی باید این پوشش را به اجباریا روسری یا توسری انتخاب کند ،باز آقایان نمی توانند خود را کنترل کنند ویا در خیابان با مزاحمت بسیجی و پاسدار روبرو می شوند یا در محل کار با حمله این بیماران جنسی قرن بیست و یکم ، آرامششان سلب می شود . شنیدید که ” شینا” گفت در در کشوری که فقیهان برای ما ساخته اند نمونه وی یک از دهها هزار است و این حزب اللهی ها آرامش را هر محیط کاری از زنان زحمتکش ایرانی گرفته اند .
فرض کنید که “شینا” ، به کار کردن در آن مرکز ادامه میداد ، یا باید یه خواسته “عمادی” تن می داد و در حقیقت ، خود و شخصیت خود را فدای امیال کثیف وی می کرد ، یعنی میمرد و از درون خرد میشد ، تهی می شد و در نهایت مثل آن بانوی دیگر ایرانی ” ریحانه جباری ” در نهایت برای گرفتن انتقام از فردی که وی را له کرده است وی را می کشت و در بیدادگاههای اسلامی به هزار تهمت دروغ ، اعدام می شد ، یا باید به وی تن نمیداد و شکایت می کرد و در حکومت فقیهان می دانیم که همیشه حق با ” حزب الله “است واین طایفه ” از کشته ستانند غرامت ” ، وی را به جرم تهمت دروغ متهم کرده و باز هم این قربانی بود که باید رضایت ” متجاوز ” را جلب می کرد . مگر از خانواده ” ریحانه ” طلب جلب رضایت میلیاردی خانواده آن پاسدار کار مند پیشین وزارت اطلاعات را نداشتند ؟ مگر فکر می کنید آنچه که بر ” ریحانه ” مظلوم آمد و گذشت جز همین سیر و روند بوده است که بر “شینا”گذشته است و از این دردناکتر اینکه همین الان چند ده هزار “شینا” و ” ” ریحانه ” در حال سوختن و ساختن هستند و کاری از دستشان بر نمی اید . به آخرین کلمات ریحانه قبل از اعدام گوش کنید تا به عمق فاجعه ای را که بر بعضی زنان ما می رود حس کنید ….
به یاری زنان کشورمان بر خیزیم ، زنان این موجوداتی که به زیبایی و لطافت گل هستند ، این انسانهایی که در عین ظرافت و لطافت ، به سختی و صلابت فولاد هستند ، درست در جایی که ” ریحانه” شکست و خرد شد و آن متجاوز به عنف را کشت ، درست در جایی که ” شینا” با یاد آوری آن ، چشمان زیبایش پر از اشک می شود ، درست در آنجایی که به انها و به زن بودنشان توهین شده و آنان را آنطور که آخوندها می گویند “شریک شیطان” خوانده و می خواهند آنها را ازجامعه حذف کرده و در قدم اول در آن پوشش مسخره می پوشانندش ، همانجا خرد می شوند و در هم می شکنند .و این اتفاقی است که در هر لحظه و در جای جای ایران اسلامی بر زنان ما می رود ، خوب به اطرافتان نگاه کنید ، می بینید که در خیابانها هر آبجی کماندویی یا دختران ما را سیلی می زند یا آنان را با توهین و ناسزا سوار کرده و به یازداشتگاههای مخوف می برند .

badhejab4

بشکند آن دستی که بر چهره دختران معصوم ایرانی به بهانه مسخره بد حجابی ، سیلی می زند ..

مردان ایرانی بیایید غیرت به خرج دهید ، جوانمردی کنید و هر جا یک بسیجی ولگرد ، یک حز ب اللهی بیمار ، زنی ایرانی را به بهانه مسخره بد حجابی مورد هجوم قرار می دهد از آن زن ، از آن خواهر از آن ناموس امان دفاع کنیم . تاکی باید زن ایرانی از بسیجی و در ملاء عام سیلی بخورد و توهین بشنود و حتی با پوشش آخوندی لباده کوتاه یعنی روپوش بازهم مورد تعرض این دیوانگان ، این بیماران و این ریاکاران قرار گیرد ؟
زنان ایرانی این حق شما نیست که شما را در پوششهای زشت و بد هیئت که نه اسلامی است و نه ایرانی در آورند ، اینکه حجاب را بطور کامل رعایت نکنید و بقول اینان بد حجاب باشید شیوه مبارزه خوبی است، اما کافی نیست ، خود حجاب را زیر سئوال ببرید ، خود پوشش مسخره ” روپوش” رازیر سئوال ببرید . اگر همه با هم بدون روپوش و مقنعه در خیابانها ظاهر شوید ، از دست حزب الله کاری بر نمی اید با جمهوری جهل و جنایت اسلامی مبارزه کنید ، نهراسید فردای روشنتری در انتظا ر ما ایرانیان است .

shina2

زن ایرانی را به این پوشش مسخره در آورده اند و باز از سر وی دست بر نمی دارند 

افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از آن دیر شده است.؟

هموطن بر ایران گریه کن

وقتی » کدیور» آخوند مدعی اصلاحات به «رضا شاه کبیر» فرزند برومند ملت اهانت می کند !!

50

 

 

 

Tagged as: , , ,

Categorised in: تحلیل سیاسی هفته, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: