سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

عزیزم 20سال است تورا میشناسم و ظاهرت هیچ تغییری نکرده است

 

 

 

75

 

 چه گونه ظاهر یک زن  بعد از 20 سال هیچ تغییری نخواهد کرد 

 ببینید ، شما هم امتحان کنید .این زوج جوان راه حلی پیدا کرده اند تا ظاهر  “زن” با گذشت سالها هیچ تغییری نکند !!!

daesh

 

در » تمام کش کردن »  حکومت فقیهان و وظایف ما

 جمهوری اسلامی ، خلافت اسلامی داعش یا امارت اسلامی طالبان ،  بر آمد آخرین تلاشهای رو به مرگ یک تمدن در حال  زوال هستند  !!

نظام اسلامی ، نظامی الهی و مقدس نیست . مقدس باد نام مردم ایران

 

75

Tagged as: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: