سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

چند دلیل از میان هزاران دلیل که تمدن اسلامی تمدنی نه در حال احیاءکه در حال زوال است .

لینک صدای مقاله

بشنوید

 

ahia

 اشکالی از احیاء تمدن اسلامی در ایران ، افغانستان ، و خلافت اسلامی داعش 

بسیاری از فعالان حکومت اسلامی در ایران ، خلافت اسلامی دا عش در شامات و امارات اسلامی طالبان در افغانستان ، سعی دارند و داشتند ، تا اشکال ویژه حکم رانی خود بر سرزمین هایی و کشور هایی را ، به نوعی ، احیا ء تمدن و عظمت دنیای با شکوه اسلام معرفی کنند . مثلا سر دمداران حکومت اسلامی در ایران ، در این ادعا تا آنجا پیش می روند که تمدن مدرن را در حال زوال معرفی کرده و مدعی هستند که تمدن در حال خیزش اسلامی به کمک بشریت بر خواهد خوا ست و فرهنگ و تمدن انسانی را از سقوط و بربریت نجات خواهد داد .
از آنجاییکه در میان هموطنان ما هستند حتی کساتی با گرایش سیاسی اصلاح طلبی دینی این ادعا ها را باور کرده اند ، لازم است این موضوع مورد بررسی بیشتر و بیشتر قرار گیرد .
جماعت حزب الله در ایران چنان در این توهمات خود غرق شده اند که از دیدن عکس یک واگن مترو در شهر لندن ، که در آن تعدادی زنان محجبه نشسته اند ، سر از پا نشناخته و تیتر زده اند که : بله ، این اسلام است که لندن را فتح کرده است و دنیا را فتح خواهدکرد .
حال بیایید دقیقتر به موضوع حضور پناهندگان و مهاجرین از کشور های اسلامی در کشور های اروپایی نظری بیندازیم ، اینکه روز تا روز تعداد انسانهای گریزان از جوامع اسلامی ، برای یافتن سر پناهی و لقمه نانی و امنیت و برابری و عزت و احترام که اتفاقا در جوامع اسلامی خود نمی یابند و در بلاد بقول حزب اللهی ، در حال سقوط می یابند به معنای فرار از دنیای اسلام به دنیای مدرن ، سکولار و لاییک است ، یا فتح غرب توسط اسلام ؟
اتفاقا پیدایش حکومت اسلامی در ایران و داعش در شامات و امارات اسلامی در افغانستان ، نه به معنای احیا و نوزایی تمدن اسلامی که اساسا به دلیل ، مقاومت آخرین و خرفت ترین لایه های اجتماعی و جمعیتی این کشور ها در مقابل پیشرفت فرهنگ مدرن بشری در جوامع مر بوطه خودشان و دست بردن به اسلحه برای بر آوردن این مقصود است
. در تمامی کشور هایی که این عقب مانده ترین اقشار اجتماعی آن جوامع بر سر کار آمده اند از آنجاییکه خود شان و تمدن اسلامی اشان ، هیچ را ه حلی برای مسائل مبتلا به جوامع مربوطه نداشته است ، ضمن تن دادن به نهادها و تاسیسات مدرن سیاسی و اجتماعی و فنی و تکنیکی ، به شکلی سعی کرده اند با بوجود آوردن اشکال واسط ، مفاهیم و گفتمان مدرن را از معنی تهی کنند و بشکلی جامعه تحت کنترل خود را از مدرن شدن و پیشرفت کردن باز دا زند . مثلا در ایران ، ریاست جمهوری را می پذیرند ، بر فراز سر آن ولی فقیه می گذارند ، انتخابات و پارلمان را که اساسا گفمانهایی مدرن هستند را می پذیرند ، شمشیر دموکلس شورای نگهبان را بالای سرش ، نگه داشته اند ، خوب این خود مشخصا ، جلوگیری از مدرن شدن جامعه و شکلی مقاومت در مقابل پیشرفت جامعه به شکلی ایذایی است بدون اینکه حود این آقایان حرفی برای زدن داشته باشند .
تعریف کلاسیک ” تمدن ” از ویل دورانت ، بر این اساس است که هر جامعه همانقدرمتمدن است که در 4 امر سیاست ، اقتصاد، هنر و اخلاق پیشرفته تر بوده و امکانات بیشتر ی را در اختیار بشریت قرار دهد با این معیار ” ویل دورانت ” به ایران تحت حاکمیت فقیهان . ابوبکر بغدادی و ملا عمرمرحوم نگاهی کنیم تا ببینیم این جوامع در کجای پله تمدنی ایستاده اند و چه حرفی برای بشریت دارند و اساسا قابلیت آنرا دارند که خود را با تمدن مدرن مقایسه کنند ؟
أ‌. سیاست در این سه امارت اسلامی که بر اساس حاکمین مادالعمر غیر منتخب و بی سواد که اگر هم درسی خوانده اند در همان دانشگاه و مدارس مدرن خوانده اند . “رهبر با بصیرت” ایران اسلامی که به گفته خود ملاها اساسا نه سواد حوزوی قابل اشاره دارد و نه حتی سواد مدرن قابل تو جهی و طرفدران ایشان هم معتقدند که ایشان وقتی به دنیا آمده اند فریاد یا علی سر داده اند که از طرف حضرتشان هم تکذیب نشد !!! …ملا عمر در افغانستان را در نظر بگیرید ، چند سال در مدرسه علمیه درس خوانده و معروفیت وی به مهارت در استفاده از سلاح ضد تانک بوده است ، جناب ” ابو بکر البغدادی ” هم که معروفیت اشان ان کار شرم آور همخوابگی چنیدن باره با یک خانم امداد گر اسیر آمریکایی بود که هر شب جمعه عزیز به خانه وزیر دارایی خود میرفته است تا یک زن اسیرو دست بسته را مورد سوئ استفاده جنسی قرار دهد ، اینست احیا تمدن اسلامی در حوزه سیاست ؟. در کشورهای  های اروپایی اگر اثبات شود که یک سیاستمدار ، با فحشا و سوء استفاده جنسی ، فقط مرتبط بوده است ، پرونده سیاسی اش برای همیشه بسته شده یا بشدت زیر سئوال می رود .کدام تمدن در حال زوال است ؟
یا اینکه این حرکارت را فقط می توان مقاومت عقب مانده ترین اقشار که بدلیل خلاء قدرت در کشور های خود شان د ربر هه ای از زمان به قدرت دست یافته اند ، دانست ؟ .. در همه موارد فوق این حاکمین ضمن نابود کردن دولت های سراسری ، سعی در بوجود آوردن دولتهای فرقه ای متکی به اقلیت مسلح که کشور را به بسوی جنگ داخلی سوق داده است ، داشته اند و دارند
ب‌. اقتصاد در ایران اسلامی ، نابرابر و پر فساد ترین اقتصاد در جهان که این فساد نه از سوی مخالفین ، که از سوی خود سر دمداران حکومت اسلامی انجام می یابد ، در دنیایی که همسر نخست وزیر اسراییل ، ” سارا نتا نیاهو ” پول بر گشتی از تحویل دادن بطری های نوشابه خالی را به صندوقی که باید برای کمک به امری اجتماعی است نریخته مورد بازجویی قرار می گیرد ، در ایران دکل 78 متری را خود اصحاب حزب الله می خورندو گم می شود و رقم کوچک اختلاس 16 میلیارد تومان از سوی احمدی نژاد مدعی ملاقات با امام زمان است و هر حزب اللهی به سهم خود یا زمین خوار است یا سپاهیان انقلابی اش به گفته وزیر کشور دولت روحانی ، قاچاقچی مواد مخدر و کالا های ضروری ، خودتان قضاوت کنید کدام تمدن در حال زوال است ؟ یا در عراق تحت حاکمیت دولت شیعه ” نوری المالکی ” بود که در اسناد و مدارک می بایست 14 هلیکوپتر نظامی از ” موصل” دفاع کند و د رعمل یک هلیکوپتر ” موجود بود و بودجه ان بقیه را برادران  (غیور !!)شیعه، اختلاس کرده بودند .
ت‌. در حوزه هنر تمدن اسلامی در حال حاضر ، کاری به کاشی کاری های گلدسته های مساجد بازمانده از دوران با شکوه عباسبان و غیره نداریم ، نقدا دنیای اسلام چه حرفی برای زدن دارد ؟ در موسیقی ، ادبیات ، مجسمه سازی ، نقاشی ، این مظاهر هنر بشری که همه اشان در دنیای اسلام ممنوع هستند . دنیای مدرن بزرگترین نویسنده ها ، مخترعین ، مکتشفین ، هنر مندان ، موسیقیدانان با به جهان معاصر عرضه کرده اند ، دنیای اسلام کدام شخصیت قابل دفاع  بر آمده از فرهنگ اسلامی را به بشریت معاصر عرضه کرده است .؟
ث‌. اخلاق
در این یکی اتفاقا این مسلمانان مدعی اساسا نه تنها حرفی برای زدن ندارند که بسیار هم زیر سئوال هستند
داعشی ها به مجرد کنترل سرزمین هایی اول زنان و دختران آن مناطق را مستقیم و در ملاء عام مورد سوء استفاده قرار می دهند ، مانند برده می فروشند ، در قرن بیست و یکم فروش برده در خلافت اسلامی ، این است احیا تمدن اسلامی ؟ در ایران که کمی دست و بالشان بسته است ، همین چند روز پیش افتصاح آن دو مدیر عالیرتبه صدا و سیما و محمد شریف ملکزاده مشاور فعلی ” شاهرودی ” نایب رییس اول مجلس خبر گان که با دلالان فحشا سر وسری داشته و دارد و در این لینک فایل صوتی این سر وسررا می توانید بشنوید .
جالب است در این سه نمونه احیاء تمدن اسلامی خود رهبران اختلاس و فساد اخلاق و قاچا قچیگری از ویژگی های اساسی رهبران است و در اجرای حکم مردم بیدفاع تحت حاکمیت اشان ، دست می برند و چشم در می اورند و سنگسار می کنند و دختران نه ساله را به شوهر می دهندو همه اینها احیا تمدن اسلامی است و به این شکل می خواهند مردم تحت حاکمیت اشان را تحت لوای اسلام نگه دارند و مردم بیدفاع هم اگر بتوانند فوج فوج برای داشتن امنیت و احترام و لقمه ای نان به آستان کشورهای مدرن و پیشرفته می گریزند ، آنوقت اقایان می گویند چه نشسته اید مسلمانان ، دنیای غرب را فتح کرده اند ، زهی وقاحت.
بنظر می رسد چه در امارات اسلامی طالبان ، چه در خلافت اسلامی داعش ، چه در حکومت اسلامی در ایران ، اتفاقا اقشار مطرود اجتماع که نتوانسته بوده اند چه از نظر فکری یا از نظر امکانات اجتماعی خود را با ضرورت های دنیای مدرن هماهنگ کنند ، به اشکال مختلف در حال گرفتن انتقام از همان جوامعی هستند که احساس می کنند نتوانسته اند در انها به امکانات لازم برای برخورداری از یک زندگی معمولی دست یابند .
البته این همه که گفتم اساسا ربطی به ضدیت با دین اسلام و مسلمانان ندارد ، دین امری خصوصی و به قول معروف ، عیسی به دین خود ، موسی به دین خود ، بحث بر سر رهبرانی است که با بهانه دین ، عین فساد اخلاقی و مالی و سیاسی هستند . رهبران عربستان سعودی و حوزه خلیج فارس که آن بیچاره ها اساسا ادعای احیا تمدن ندارند و بقول گفتنی ماست خودشان را می خورند .
فر هنگ و تمدنی که نتواند مردم خود را چه در ایران ، چه سوریه ، چه شامات ” بغدادی ” و چه عراق تحت حاکمیت شیعه از حداقل امنیت و آسایش و نان بر خوردا رکند که این محنت زدگان در فرار از دنیای اسلام بسوی دنیای “کفر ” دهها و صدهاشان در دریاها غرق نشوند ، تمدنی که نتواند مردم خود را حفظ کند که این بیچار گان با هزار حیله و ترفند ، به گدایی در یافت اقامت در لندن و پاریس و برلین نروند ، در حال احیا است یا در حال زوال ؟. خودتان قضاوت کنید .

ahia2

جناب امیرا لمومنین احیاء تمدن اسلامی را با تجاوز های مکرربه یک دختر اسیر دست بسته به انجام رساندند .که اساسا یک مددکار اجتماعی بود و نه یک نظامی . بر این  . تمدن  و این اوج رذالت و پستی  فقط می توان گریست .

افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از آن دیر شده است.؟

هموطن بر ایران گریه کن

وقتی » کدیور» آخوند مدعی اصلاحات به «رضا شاه کبیر» فرزند برومند ملت اهانت می کند !!

50

Tagged as: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: