سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

من رویایی دارم رویای آزادی

en11
به خانه کاوه فرزند ملت خوش آمدید
rooyaمن
رویایی دارم رویای آزادی
رویای یک رقص بی وقفه از شادی
من رویایی دارم از جنس بیداری
رویای تسکینِ این درد تکراری
رویای فردای ایرانیان چیست ؟ 1

من در این مورد نظری دا رم که فکر کنم شما هم بدون جر و بحث زیاد با من همراه بشید ، ترانه ای که ” ابی” و ” شادمهر ” خوندن و اسمش هم ” رویا ی ما ” است ، شاید بهترین متنی باشد که آمال و آرزوهای نسل مشروطیت در ایران ، نسل ایر انی که بعد از پیروزی مشروطیت به دنبال شخصیتی مقتدر برای ساختن کشوری با قدرت مر کزی از میان خرابه ای که قاجارها برای ما باقی گذاشته بودند ، نسل اختلافات سیاسی محمد رضا شاه فقید و مصدق ، نسل قهر مردم ایران با سلطنت پهلوی که نتیجه آن خود را در انقلاب 1357 و خیانت روحانیت به مردم و انحراف آن حرکت از مسیر اولیه اش نشان داد .، آری این متن هر آنچه که مبارزات ایرانیان معلصر بدنبالش بودند بیان می کند . اززندگی ، برابری ، شادی ،کودکان و زنانی که تحت آزار نیستند سخن می گوید و از تعبیر آن می گوید که درمان همه این دردهاست . تعبیر این رویا رهایی از نظام بی انتظام اسلامی است . سلسله مقالاتی در این باره خواهم نوشت که تصویری کلی و شماتیک از ایران فردا را برای  مخاظب به تصویر خواهم کشید .

من رویایی دارم رویای آزادی

رویای یک رقص بی وقفه از شادی

من رویایی دارم از جنس بیداری

رویای تسکینِ این درد تکراری

درد جهانی که از عشق تهی می شه

درد درختی که می خشکه از ریشه

درد زنایی که محکوم آزارن

یا کودکایی که تو چرخه ی کارن

♫♫♫

تعبیر این رویا درمون دردامه

درمون این دردا تعبیرِ رویامه

رویای من اینه دنیای بی کینه

دنیای بی کینه رویای من اینه

من رویایی دارم رویای رنگارنگ

رویای دنیایی سبز و بدون جنگ

من رویایی دارم که غیر ممکن نیست

دنیایی که پاکه از تابلوهای ایست

دنیایی که بمب و موشک نمی سازه

موشک روی خواب کودک نمی ندازه

دنیایی که تو اون زندونا تعطیلن

آدم ها به جرم پرسش

افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از آن دیر شده است.؟

هموطن بر ایران گریه کن

وقتی » کدیور» آخوند مدعی اصلاحات به «رضا شاه کبیر» فرزند برومند ملت اهانت می کند !!

40

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: