سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

پرش از صخره به دریاچه از ارتفاع بیش از 30متر

paresh
واقعا که این خانمها خیلی نترس هستند .

این ویدیو  که 113 میلیون نفر آنرا دیده اند یکی از ، پر بیننده ترین  ، نمایش های پرش از صخره را که تعدادی دختر و پسر جوان آنرا اجرا می کنند به نمایش می گذارد . ببینیم در بالاترین ، چند تا کلیک می خورد . این حکومت لعنتی  ، جوانی کردن را هم از جوانان ما گرفته است .

 

Tagged as: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: