سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

رقص بندری “آپسارا” ، رقصنده اوکرایینی

رقص بندری آپسارا ، رقصنده اوکرایینی
aspara3

رقص به این زیبایی تا حالا ندید ه اید وقتی رقصنده اکرایینی بندری می رقصد ، شعبده می کند .

آپسارا رقصنده اکرایینی با آهنگی از ” شهرام ” بندری می رقصد و بعد با تمی مشابه به بندری ، با آهنگ هندی ، به رقص ادامه می دهد

 

.

 

آمریکا و اروپا چه زمانی » از حمایت از ج.ا . پشیمان خواهند شد

 

افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از آن دیر شده است.؟

هموطن بر ایران گریه کن

وقتی » کدیور» آخوند مدعی اصلاحات به «رضا شاه کبیر» فرزند برومند ملت اهانت می کند !!

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagged as: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: