سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

“تصویر گروه موسیقی جاز زنان “داعش

همه می گفتند که داعش هم بزودی دچار نحول خواهد شد و بعضی از داعشی ها از آن دیگرشان ، مترقی تر خواهند شد . باور نمی کنید به تصویر گروه جاز داعش ، نظری به تصویر  بیندازید تا با من هم نظر شوید .

 

daesh2

 

افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از آن دیر شده است.؟

هموطن بر ایران گریه کن

وقتی » کدیور» آخوند مدعی اصلاحات به «رضا شاه کبیر» فرزند برومند ملت اهانت می کند !!

.

Tagged as: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: