سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

زبان فارسی زبان والای عشق است

. زبان فارسی ، زبان جان شیفته است .
لینک صدای مقاله

بشنوید

mirmaftoon

زبان فارسی زبان والای عشق است

ازمیان  چند زبانی که می شناسم ، در هیچکدام ، غنای بیان ظرافتهای عشق انسان به زندگی ، عشق انسان به مظاهر حیات  عشق تا حد جنون  مرد و زن به یکدیگر ، شیفتگی به زیبایی را در حد زبان فارسی نیافتم . زبان فارسی ، زبان جان شیفته است .

 به باز نویسی این شعر فولکوریک “دری ” نگاه کنید ،  این احساسات ظریف را فقط زبان فارسی می تواند بیان کند .به رقص پامیری این ویدیو ، نگاه کنید ، این مرد در حد شیفتگی تمنیات خو را نسبت به حنس مخالف خود (زن ) به نمایش می گذارد  ومانند کبک خرامان می خرامد .فقط در این فرهنگ این حد از تمنا را می بینید .زن رقصنده یه مانند طاووس مست هنر نمایی می کند 

ببینید در  فرهنگ اصیل   ما عشق به مظاهر حیات چه در رقص ، موسیقی و شعر موج می زده است و   اکنون ما ایرانیان تحت حاکمیت فرهنگ شیعه ، چگونه از زبان و فرهنگ آبا و اجدادی امان دور افتاده ایم  تا ببینید روحانیت  چگونه شعر و موسیقی نیاکان ما را د ر حد مناجات و نیایش  نیروهای مجهول اسمانی و شوق به دیدار قیامت و …. محدود کرده است . زبان فارسی ، زبان والای عشق به زندگی است و نه آنطور که شیوه زندگی اسلامی به ما و زبان ما  تحمیل کرده است عشق به مرگ و رهبر وآخوند و ناکجا اباد .

در آستانت بمیرم ، تا شاید برایم اشکی بریزی
بنده عشقم ، مرا به شهر دیگری برده و می فروشند
اگر اهل عشقی ، این جان شیفته را همین جا بخر
ای یار عزیز ، خاک پای تو شوم
به قربان آن دو چشم سیاه تو شوم
خنجری بگیر و بر قلبم فرود ار
شاید  بعد از مرگ  ماه تو شوم
هر گاه که قد سرو تو را یاد می کنم
در صحن چمن می نشینم و فغان بر می آورم
مانند بلبل که در غم گل ، می سوزد ، از حرمان اب خواهم شد .
چگونه می توان گذشته ها را باز بنیاد کنم

 

 

تحلیل سیاسی

چند دلیل از میان هزاران دلیل که تمدن اسلامی تمدنی نه در حال احیاءکه در حال زوال است .

Tagged as: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: