سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

رقص زنان کولابی با لباس های محلی منطقه ختلان زمین + باز نویسی ترانه به فارسی

mino

لینک صدای مقاله

بشنوید

 

 

 

 

 

 

کولاب یا ختلان زمین ، منطقه ای در جنوب تاجیکستان با مردمی بسار شاد است . در این ویدیو ” مینا” ، خواننده تاجیک ترانه ” کبک دنغره” را با موسیقی “پاپ” اجرا می کند . شاد بودن و عشق به مظاهر حیات از ویژ گی های فر هنگ فارسی زبانان است . تاجیکان توانسته اند بین فرهنگ سنتی خود و موسیقی مدرن توازن زیبایی ابجاد کنند .
امید که ما ایرانیان نیز با زدودن فر هنگ شیعه – اسلامی از فرهنگ و زندگی امان نیز به این توازن دست یافته و به نوزایی فرهنگ غنی فارس زبانان یاری رسانیم .
” دنغره” شهری کوچک در ” ختلان زمین ” تاجیکستان است .اگر به وبلاگ من نوشته “ شما ایرانی هستی ، نور دیده تاج سر ”  مراجعه کنید  به احترامی که مردم این سر زمین برای ما ایرانی ها قا یل هستند اشاره کرده ام

mino2
ترجمه ترانه ” کبک دنغره “

کبک غمگین تنها ، آه می کشید شبها
به او گفتم ، خدای من ، توهم مانند من شبها بیدار میمانی گویا که به شب زنده داری من حسودی می کنی ؟
آری حسودی می کند ، غم عشق را به جان می خرد
این کبک خرامان ” دنغره ” آهسته آهسته دل من را می برد ، دلم را از جا می کند و با خود می برد
این کبک مست عشق من است و از همه با وفا تر است
می خوام که مال من باشد و عشقش در دلم جا بگیرد
غم دلم را می برد و عشق را به جان می خرد این کبک خرامان ” دنغره ” آهسته آهسته دل من را می برد ، دلم را از جا می کند و با خود می برد
فداش بشم این کبک مست رو ، واسش پیغام می فرستم ، که عاشقش هستم
هوش و حواسم پیش اوست
در وفای به عهد حرف ندارد این یار من
واقعا که کلمه ” یار ” به او می زیبد .

 

یاد داشت سیاسی 
چند دلیل از میان هزاران دلیل که تمدن اسلامی تمدنی نه در حال احیاءکه در حال زوال است .

 

Tagged as: , , , , , ,

Categorised in: Uncategorized, فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سرگرمی و طنز

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: