سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

رییس دادگاه : چرا سر دختر بچه را بریدی “؟ “گلچهره “: این دستور “الله” بود

en11

به وبلاگ ” کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

 

جریان لحظه به لحظه اولین جلسه دادگاه یک تروریست

ترجمه  جلسه دادگاه از سایت روزنامه روسی ” کامسومولسکایا  پراودا ” 

 

niania9

گزارش لحظه به لحظه دادگاه “ تروریست مسلمان ” که سر دحتر بجه 4 ساله را برید . لازم به تذکر است که وی به مدت 3 سال در این خانواده به عنوان ” پرستار بچه ” مشغول به کار بوده است . از شوهر اولش جدا شده بوده است و در مسکو مدتی ، بعنوان همسر دوم اما غیر رسمی با یک مرد مسلمان افراطی رابطه داشته است . خانواده روس که وی در انجا کار می کرده است ، می گویند وی زنی آرام و مذهبی بوده ، نماز می خوانده و در طول سه سالی که ” گلچهره ” در خانه آنان کار می کرده است هیچ علامتی از روانی بودن در وی ندیده اند . لازم به تذکر است که خانواده متهم در مصاحیه هایی که بعد از جنایت ، کردند ، ادعا می کردند که وی روانپریش و دیوانه است .

niania 6

” گلجهره ” در قفس مخصوص متهمان

این دادگاه امروز صبح 02/03/2016 در شهر ” مسکو ” بر گزار شد . متهم ” گلچهره بابا گلی اوا” با دست پند و پابند به صحن دادگاه آورده شد به جریان لحظه به لحظه دادگاه توجه فر مایید :
ابتدائا رییس دادگاه موارد اتهامی وی را با استناد به مواد 105- قتل ، 167 ایجاد آتش سوزی ، 207 ادعا ی دروغ بمب گذاری در ایستگاه مترو به وی یاد آور شد که متهم همه موارد اتهامی را پذیرفت .
ساعت 57-07
دادگاه تشکیل می شود
02-08
رییس دادگاه موارد اتهامی را برای ” گلجهره ” می خواند و از وی می پرسد ایا موارد اتهامی را قبول دارد و اگر آری ، جرا دست به این کار زده است “
گلجهره فقط کلمه آری را گفته و بعد فریاد میرند : الله به من دستور داد . Аллах приказал!
در این لحظه ، انتظامات جلسه داد رسی ، بدون هیچ دلیلی ، خبر نگاران را از جلسه به بیرون از محوطه دادرسی هدایت کرده و بعد از پذیرفتن مجدد آنها ، عکسبرداری و تهیه فیلم از جلسه دادرسی ممنوع می شود .
30-08
گلجهره به سنوالات به روسی با لهجه مردم اسیای مبانه پاسخ می دهد و در مواردی مترجم ، جملات وی را تصحیح می کند .
31-08
“گلچهره “به صورت قانونی اما بدون ثبت در اداره مسئول اقامت خارجیان در مسکو زندگی می کرده است ، رسما بیکار بوده است
32-08
دادستان : وی قطعا دارای محرکین و هم دستانی است که در حال حاضر ازاد بوده و خطری برای اجتماع هستند .
34-08
دادستان :البته ادعای معمول تروریست ها بعد از ارتکاب جنایت و دستگیری ، ادعای جنون و دیوانه بودن است
35-08
رییس دادگاه به متهم : شما با موارد اتهامی ، تکرار می کنم با تمام موارد اتهامی موافق هستید ؟ گلچهره : به آرامی پاسخ می دهد : بله موافق هستم
38-08
جلسه دادگاه برای مشورت متوقف شده و خبر نگاران به بیرون از جلسه هدایت می شوند .

niania 7

گلچهره فریاد کنان می گوید که وی فرمان ” الله ” را اجرا کرده است

 

بخوانبد 
مقاله های مرتبط 

چند دلیل از میان هزاران دلیل که تمدن اسلامی تمدنی نه در حال احیاءکه در حال زوال است .

ایرانیان تا کی اجازه می دهید این فاسدان حزب اللهی بر شما حکومت کنند !! + صدا

آیا «فدراسیون روسیه » محکوم به فروپاشی تدریجی است ؟

در » تمام کش کردن » حکومت فقیهان و وظایف ما

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: