سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

با یاد شیدا جاهد ، سرزمین من ، تورا می پرستم

شیدا جاهد ، بانوی آواز ایران ، آن کس که به ایران عشق می ورزید وحتی با وجود حاکمیت فقها ، هیچگاه حاضر به ترک وطن نشد ، از میان ما رفت . به یاد او به یکی از کار های پر شور او با نام ” سرزمین من ” گوش می دهیم .

 

 

 

من عاشق تو هستم
من تو رو میپرستم
یک عمر عاشقانه دل به دل تو بستم
قسم به خاک پاکت
قسم به اسمانت
تا اخرین نفس من همیشه با تو هستم
سرزمین من دنیای من تویی تو
ای غرور من رویای من تویی تو
ای شکوه من کعبه ی من تویی تو
سرزمین من اخر هر کلامی
چشم و جان من
واژه ی جاودانی
جان پناه من قبله ی عاشقانی
سرزمین من
بوسه میزنم بر گل و سبزه هایت
سجده میکنم بر اوج قله هایت
تکیه میزنم بر کوه و صخره هایت
ای غرور من
گل گلزار تو را با نفس میبویم
تو را میبویم
توی دنیای دلم نام تو را میگویم
تو را میگویم
سرزمین من دنیای من تویی تو
ای غرور من رویای م تویی تو
ای شکوه من کعبه ی من تویی تو

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: