سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

چشم اندازصبحگاهی رادیوBBC

bbc

هر روز  صبح فایل شنیداری  چشم انداز بی. بی. سی. فارسی را از اینجا دریافت کنید .

برنامه صبحگاهی  بی بی سی فارسی  

09/03/2016 

08/03/2016 

 

Tagged as: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: