سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

ترس از آینده مردمی که دستشون تو جیب همدیگر است

با این وضعیتی که تو ایران هست و  داره پیش می ره می ترسم بزودی در کشور ما هم ، مردم اینجوری بشن . البته اگه ته حالا نشده باشه . به این ویدیو نگاه کنید و کمی هم  بخندید یا بهتر است بگوییم کمی هم بترسید .

 

 

Tagged as: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: