سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

فایل های شنیداری خبری

BBC PERSIAN چشم انداز بامدادی 20/10/1394 -10/03/2016

ساعت خبر صدای آمریکا  VOA PERSIAN 19/12/1394 — 09/03/2016 

بامداد خبر رادیو فردا  19/12/1394- -09/03/1394

Tagged as: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: