سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

تولد یک بچه در کیسه آمنیوتیک

zayeman

عکس از روبین باکر 

 وقوع یکی از نادر ترین انواع تولد .

به گزارش فاکس نیوز  یک مادر که نتوانسته بود به موقع برای زایمان به زایشگاه مراجعه کند ، در خانه و به کمک شوهرش زایمان کرده ، و  یکی از دوقلوها ، بطور طبیعی متولد شد . اما دوقلوی دومی ، زنده اما در دردون  کیسه  مایع امنیوتیک بدنیا آمد . مادر  بعدا توانست ، با پاره کردن کیسه آب ، نوزاد را از خفگی نجات دهد .  پزشکان این نوع تولد را از نادر ترین ، انواع آن دانستند ..

Tagged as: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: