سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

کوله پشتی یکی از تروریستها در محل انفجار پیدا شد

گزارش تکمیلی : یکی از روبوت های  پلیس  در ساعت 12.30 به وقت محلی  یک کوله پشتی متعلق به یکی از تروریست هار پیدا کرد که در آن مقداری اسلحه وجود داشت . عکس زیر 

همچنین  مقداری اسلحه در فردوگاه برو کسل بوسیله پلیس پیدا شد .

robot

 

 

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: