سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

گزارش زنده از انفجارات ” بروکسل ” از کانال تلویزیونی VTM بلژیک

 تا کنون  23 کشته و بیشتر از 100 زخمی یافت شده است .

در این لحظه کنفرانس خبری وزیر کشور  بلژیک  برگزار شده است که مردم کشور را به همبستگی فر می خواند 

وی به دو زبان فرانسوی  و هلندی صحیت کرده و گفت:

ما با یک لحظه تراژیک در تاریخ کشورمان روبرو  هستیم . وی ادامه داده گفت  قطعا می دانیم که یکی از انفجار ها  بوسیله بمبی بوده است که در  چمدان تحویلی به قسمت بار فرودگاه  قرار داشته  است . اما این اطلاعات  فعلا قطعی نیست . و در حال بررسی دوربین های  موجود در محل هستیم .

 

ont

 

 

 

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: