سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

عامل اصلی انفجار متروی بروکسل و 5 نفر دیگر دستگیر شدند .

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

  در ارتباط با  حملات انتحاری بروکسل 6 نفر دستگیر شدند .

عامل هدایتگر انفجار در متروی بروکسل در میان دستگیر شدگان است

ib5

دستگیری یکی از نروریستها در مقابل کاخ دادگستری

نیمه شب گذشته  ، در sharbeek – Jette – Bruxel     عملیات نیروهای  ویزه پلیس به دستگیری 6 نفر در ارتباط با خملات هونبار انتحاری اخیر بروکسل  منجر شد

 2 نفر در روبروی  کاخ دادگستری  در بروکسل  دستگیر شدند

 1 نفر در scharbeek  ;    و یک نفر در شهر Jette  در نزدیکی بروکسل دستگیر شد

صدای انفجار و تیر اندازی در محل  دستگیری ها به گوش می رشد

ib7

دستگیری ها با صدای انفجار و تیر انداری شدید و متقابل همراه بوده است 

 تا کنون قطعی شده است که  فردی  که در تصویر فرودگاه بلژیک با کت سفید دیده می شد و عامل هدایتگر انفجار در متروی بروکسل بوده است در میان دستگیر شدگان است .

ib6

عملیات گسترده نیروهای ویژه پلیس 

 

 

Tagged as: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: