سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

اسراییل بازسازی سیستم امنیتی – ایمنی فرودگاههای اروپا را بعهده می گیرد .

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

سیستم ایمنی – امنیتی  این فرودگاه بر اساس طرح ” عریان سازی”  کامل مجازی مسافر  ط رح ریزی شده است . 

foro1

در پی حوادث تروریستی  پاریس و بر و کسل و نقاط کور سیستم امنیتی حاکم بر فرودگاهها و نقاط حساس و استراتژیک پایتخت های اروپایی ، مقامات امنیتی کشور های اروپایی بر آن شده اند تا سیستم امنیتی بکار برده شده در “فرودگاه بن گوریون” در اسراییل را در فرودگاههای خود بازسازی کنند . متن گزارش ” خبرگزاری روسیه ” در باره سیستم امنیتی حاکم بر مهمترین فرودگاه کشور اسراییل .

” قرار است سیستم امنیتی حاکم بر فرودگاه ” بن گوریون ” اسراییل در تمامی فرودگاههای اروپایی بازسازی شود ، صحبت در باره فرودگاهی است که در طول 80 سال گذشته حتی یک عملیات تروریست در آنجا بوقوع نپیوسته است و توانسته گوی سبقت در موفقیت تامین امنیت مسافران و کارمندان خود را ار همه فرودگاههای جهان برباید .

مهمترین نکته در باره سیستم امنیتی این فرودگاه اینستکه ، مسئول امنیتی این فرودگاه مستقیما اداره امنیت داخلی اسراییل یا ” شبک” است و این فرد و سیستم در مقابل هیچکس جز فرد نخست وزیر اسراییل جوابگو نیست . بنا براین نه درگیری های سیاسی ، نه احزاب ونه هیچ ارگان دولتی دیگری نمی تواند بر عملگرد این سیستم موثربوده و بر فعالیتهای آن تاثیر منفی بگذارد .

سیستم ” عریان سازی ” مجازی مسافر

دوربین های کنترل کننده غیر قابل دید و خبر چین هایی که به  لباس راننده تاکسی ، فروشنده و بسته بند در آمده اند.

این سیستم قوی ایمنی – امنیتی  بر اساس استفاده از صدها مامور امنیتی  یونیفرم پوش و با ظاهر عادی ، فروشنده ، بسته بند و هزاران دوربین مخفی که در پس هر ایینه و درز دیوار تعبیه شده اند و همه این ها باهم هر سانتی متر مربع فرودگاه را زیر کنترل گرفته و اطلاعات خود را به مرکز ایمنی فرودگاه عرضه می کنند . تمامی این سیستم برای هر مسافر و یا میهمان فرودگاه غیر قابل دید و این مخفی بودن سیستم کنترل از عوامل اصلی موفقیت آن است .

کنترل درست از زمانی که هنوز به محوطه قرودگاه وارد نشده اید آغاز می شود . ماموران امنیتی سیاه پوش کنترل پاسپورت را . خود رو را آعاز می کنند ، بعد از ان باید از گیت هایی که با اشعه به هر گوشه چمدان شما و پیکر شما نفود می کنند بگذرید ، این گیت ها با مشاهده هر شی مشکوک مورد شک را مستقیما به مرکز امنیت فرودگاه گزارش کرده و مر کز کنترل به ماموران مخفی با علنی خود دستور رسیدگی سریع موضوع را می دهد .

” ایسراییل کاتس ” وزیر حمل و نقل اسراییل می گوید : امروز موضوع تروریسم بدون مرز مطرح است و ما موظفیم که تجارب امنیتی خود را در اختیار یکدیگر بگذاریم .

زیر پا گذاشتن” حقوق بشر” برای حفظ ” زندگی بشر”

ماموران امنیتی  با ظاهر مسافر و یا یونیفرم پوش هر لحظه چنان شما را مورد بازخواست قرار می دهند که شما حتی اگر گناهکار نباشی ، خود را مجرم حس کنی و تمام اینها برای حفظ ” زندگی بشر ” است .

 شاید اگر اسراییل  جنین سیستم هوشمندانه ای را  با بکار نمی برد  امروز این کشور وجود خارجی نداشت ، سیستمی که تروریستهاو افراد مشکوک را بر اساس رنگ چشم ، طرز تلفط ، بوی بدن یا بوی مواد منفجره و اسلحه ، مورد بازرسی قرار می دهد و مهم اینکه تمام این کنترل ها برروی فردی که در حال کنترل شدن است بصورت مخفی انجام می شود .

” درور ایرانی ”  برنامه نویس یک برنامه کامپیوتری امنیتی است که در باره ابن برنامه چنین می گوید :

مثلا گزارش شده است که یک اتومبیل قرمز رنگ ، در طول 4 دقیقه گذشته از یکی از بزرگراهها ، بطرف فرودگاه در حال تردد بوده است ، سیستم کامپیونری ، در چند ثانیه مشخصات تمامی اتومبیلهای قرمز رنگ را که در طول 4 دقیقه گذشته ، به بزرگراه وارد شده اند را در اختیار شما قرار می دهد .

سیستم ایمنی فرودگاه بروکسل از دهها و صدها خبر چین و مامور مخفی شروع شده و به کامپیوتر های  های مجهز تحلیلگر ختم می شوندتا به هر تروریست بالقوه ای اجازه عملیات احتمالی را ندهند .

foroodgah

 

Tagged as: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: