سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

سلفی قبل از خود کشی

 

این جوان با گرفتن آخرین عکس از خود با دوستان خود وداع کرد 

 

selfi

دیگه از این زندگی نکبت خسته شدم ، رفقا حلالم  کنین ،  دیگه کم اوردم  دوستتان دارم خدا حافظ

 

Tagged as: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: