سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

چند تصویر از خطرناکترین جاده هایی که تا کنون دیده اید

در این جاده ها و گذرگاهها ، وسایل نقلیه به سختی به حمل و نقل مسافر و بار مشغول هستند . نگاه کردن به این جاده ها ترسناک است . چه برسد به اینکه در آن جاده ها رانندگی کنید .

Zoji-Pass-India

vitim-river-bridge-siberia

south-yungas-bolivia

skippers_canyon_road_new_zealand

sichuan-tibet-highway

shyari-road-india

sar6

River-crossing-Brazil

sar5

 

Tagged as: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: