سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

شدت جنگ جناحها در جمهوری اسلامی و فرصتی تکرار نشدنی برای مردم ایران

parcham2
telegram-pic-150x150

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

 آیا اپوزیسیون می تواند از جنگ اصولگرا و اصلاح طلب ، بسود مبارزات مردمی  بهره برداری کند ؟

shedat1

از سال 1357 ، که روحانیون تشنه قدرت و یاران حزب اللهی آنها قدرت سیاسی را در ایران گرفتند ، روز تا روز واگرایی میان نیروهای تشکیل دهنده  نهضت اسلامی مدعی نوزایی  تمدن اسلامی ، بیشتر و بیشتر شده است .زمانی بود که حزب اللهی ها و نهصت آزادی طاقت دوری یکدیگر را نداشتند ، امروز کار به جایی رسیده است که  هر بسیجی  و حزب اللهیی ، ” هاشمی رفسنجانی ” را ضد انقلاب نامیده و سپاه و بسیج آماده راندن اصلاح طلب از کلیه مواضع کلیدی نظام است . .

حزب اللهی های اصلاح طلب برای منکوب کردن ، اصولگرایان حزب اللهی  ، دست به دست ” جان کری ” و ” اوباما ” و… می دهند ، اصلاح طلبانی که از ترس جان به آمریکا آمده اند با در یافت حقوق از موسسات آمریکایی بر علیه اصولگرایان  می تا زند ، حزب اللهی هایی از این دست مانند اکبر گنجی ، کدیور ، موسویان مذاکره کننده سابق  حکومت که حتی در مصاحبه با خبر گزاری های فارسی زبان هم با انگلیسی دست . پا شکسته حرف می زند که زبان دانی خود را به نمایش بگذارد  و در کوبیدن آقاو نهاد و جهاد و سپاه به سیم آخر زده اند  . حتی نویسندگا ن دست دوم روزنامه های اصلاح طلب هم کم نیاورده اند . به گویندگاه بی .بی . سی .وصدای آمریکا تبدیل شده اند .

از سوی دیگر  اصولگرایان ، که برادری پر رحمت حزب اللهی را به کمال رسانده و اصلاح طلبان را یا به زندان و یا به حصر و فراری داده اند و اینان نیز بر  ادعاهای برادری اسلامی با کمونیستها چینی و روسیه و سوسیالیستهای ونزوئلا بر علیه باصطلاح برادران مسلمان اصلاح طلب خود متحد شده اند . این آخر هم سپاهیان  انقلابش اشان ، دولت اسلامی  خودشان را به ” چوب دوسر …..” تشبیه می کنند . بر این آخر و عاقبت باید خندید ..

شدت یافتن جنگ جناح ها و وظایف ما

جنگ جنا حها در جمهوری اسلامی  و گسترش روز افزون فقر  مردم ، فساد حکومتگران ، نابودی اقتصاد و فقدان چشم انداز بهبود یافتن امور به تضعیف آن در کلیت  خود منجر شده است و این فرصت خوبی برای مردم است تا بتوانند راه کارهایی برای مبارزه با این نظام  پیدا کنند   . اصلاح طلبان حکومتی که  خود به تغییر از بالا دل بسته بودند ، اکنون در مقابل دو راهی حذف کامل از نظام یا بسنده کردن به منصاب غیر کلیدی در ج.ا  و یا پیوستن به مبارزات سرنگونی طلبانه .قرار گرفته اند که بنظر می رسد انتخاب آنان حضور حداقلی در نظام باشد  .  اصلاح طلبان غیر حکومتی که برای بوجود آوردن جامعه مدنی و مبارزه مدنی به  اصلاح طلبان درون حکومت دل بسته بودن اکنون دیگر و آهسته آهسته امید خود را از دست می دهند . ” مرتضی محیط ، کمونیستی که امید خود را به زهرا رهنورد و کروبی بسته بود ،و بر سر در سایت خود شعری از زهرا رهنورد را برای چند سال حک کرده بود ، بی سر وصدا و بی انتقاد از خود اشعار مسخره ” رهنورد ” را بر می دارد   ، آنان که مدتها برای تغییر دل به اصلاح طلبان بسته بودند و انان را برای ملت تبلیغ می کردند ، اگر فقط کمی صداقت دارند باید از این اشبتاه خود در محضر ملت ، عذر خواهی کنند .

shedat3

   نیاز امروز اپوزیسیون سر نگونی طلب ، شخصیت یا جریان سیاسی کاریزماتیک است که در حال حاضر فاقد آنست .جریان یا فردی که بتواند  در اولین قدم با داشتن تحلیل واقعبینانه از شرایط و تاکید بر مطالبات  نیروهای اجتماعی که هیج نفعی  در ادامه حیات حکومت اسلامی ندارند ابتدائا توجه مرم را بسوی خود جلب کند و  فراتر از دعواهای بیحاصل  اپوزیسیونی  همه نیرو ها ی سیاسی را زیر چتر یک جبهه فراگیر جمع کند . این ملت باید برای میارزه با ضحاک زمان ، از درون خود ” کاوه ” ای با بیرق کاویانی  بیرون دهد .

****************************************************************************************************************************************

غرب با جمهوری اسلامی به توافق رسید . توافقهای بعدی  با دیگر بنیادگرایان  نیز در راه است.  

  آیا جمهوری اسلامی جزیره ثبات و محور امنیت در منطقه است ؟   

    تهران منبع صدور انقلاب و ارتجاع درمنطقه            

داعش و رستاخیز شیعه   

Tagged as: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: