سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

سکسی ترین نوع جن گیری یک “ملا ” که تا کنون دیده اید

exor

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

 

تا ” ابله ” در جهان و جود دا رد  ، . شارلاتان  در امور خود در نمی ماند

 هی  می گوید ” حکم با خدا ” و  هی  زن بیچاره را فشار می دهد 

 

می گویند تا ” ابله ” در جهان و جود دا رد  ، . شارلاتان  در امور خود در نمی ماند . این زن دچار بیماری روحی روانی بوده است و خانواده اش وی را به دست این ” ملای ”  جن گیر داده اند تا  جن را از بدن وی خارج کند . من زبانم از باز گویی  اینکه این ” ملا : با این زنی که می بایست  آرایش کند و سرخ بپوشد تا ” ملا ” بتواند  ” جن ” را خارج کند ،  چه می کند قاصر است  ، خودتان نگاه کنید . مشتی ملا در ایران  با ابزار سیاست مردم را سرکیسه می کنند  و مشتی در پاکستان که نتوانسته اند قدرت سیاسی را بگیرند ،  اینطور سوئ استفاده می کنند . البته می گویند ملاهای  ایران نیز تا  قبل از اینکه به در امدهای  سرشار نفتی دست پیدا کنند به روضه  خوانی و  چنین اموری  مشغول بوده اند . حالا بیا و بگو این خرافات است ، قمه و قداره است که در دفاع از ” بیضه اسلام ” به هوا بلند می شود .

 

exor2

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ایرانیان تا کی اجازه می دهید این فاسدان حزب اللهی بر شما حکومت کنند !! + صدا

در » تمام کش کردن » حکومت فقیهان و وظایف ما

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: