سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

با چهره هفت هزار جاسوس گشت ارشاد آشنا شوید . هر حزب اللهی جاسوس است مگر آنکه خلاف آ ن اثبات شود .

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

ما مردم نمی دانیم آن حزب اللهی که به ما لبخند می زند  شاید در ذهن خود نقشه ای برای لو دادن ما می کشد .

لینک صدای مقاله

252878_333

نیروی انتظامی رژیم  سر کوبگر اسلامی در راستای ایجاد نا امنی  روانی و رو در رو  قرار دادن آحاد ملت ، دست به عمل خائنانه دیگری زد . در دروره ای که  ملت هایی از نوع ملت ما با انواع گسل های بنیان افکن  و مشکلات اجتماعی روبرو هستند و یکی پس از دیگری در معرض نابودی و تلاشی و جنگ داخلی  قرار می گیرند ، ایجاد گشت نامحسوس برای کنترل رفتار مردم جز فراهم کردن زمینه تنفر میان مردم و حزب اللهی هایی که هر کدامشان ممکنست تن به جاسوسی بر علیه هموطن خود داده باشند  چه نام دیگری می تواند داشته باشد .  در این صورت و باید از این ببعد از هر فرد با سر وریش حزب اللهی ترسید ، هر حرب اللهی  و نماز جمعه برو ممکنست بر علیه شما مردم گزارش بدهد و موجب دستگیر شدن شما و فرزندانتان را فراهم بیاورد .

ما مردم نمی دانیم آن حزب اللهی که به ما لبخند می زند  شاید در ذهن خود نقشه ای برای لو دادن ما می کشد . تا کنون باید فقط از حزب اللهی  اطلاعاتی و سپاهی و کمیته ای می ترسیدیم که ما را به کمیته و زندان نکشانند ، اکنون باید از هر حزب اللهی ترسید چه اینکه ممکنست یکی از همین 7 هزار نفر گشت نامحسوس باشد .

ershad1

حزب اللهی ها که خود به اختلاس و فساد اخلاق و دزدی اموال مردم شهره شهر و شهره به خظاکاری فاحش هستند ، برای ملت  ایران معلم اخلاق  تعیین می کنند ، حزب اللهی هایی که در اختلاس پول و عنوان تحصیلی و مناصب اجتماعی و یا مثل آن مدیر صدا و سیما دزد ناموس مردم هستند برای   کنترل رفتار مردم یکی از متمدن ترین ملل جهان  گشت نامحسوس ، ایجاد می کنند . از این ببعد هر حزب اللهی ریشو با ظاهر ژولیده ، هر آبجی کماندو با ردای و لباده سیاه و مقنعه بر سر جاسوس این ملت است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود ، هر حزب اللهی اختلاسگر است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود ، هر حزب اللهی دزد ناموس است ، هر حزب اللهی  خائن به منافع ملت  ، هر حزب اللهی  تحویل دهنده فرزندان ما به شکنجه گاهها ست مگر اینکه خلاف آن اثبات شود .

252877_670

جاسوسان ،  اختلاسگران مال و اموال عمومی ، دزدان  ناموس حزب اللهی  به سزای خیانت ها ی خود خواهند رسید . ملت ایران آنگاه که بر خیزد ، درس خوبی به این خیانتکاران خواهد داد  و تا هر حزب اللهی خائن را از امامه یک آخوند آویزان نکند از پای نخواهد نشست . اوباش حزب الله بهوش باشید و از راه خیانت آمیزی که خامنه ای و سپاه شما را به ان می کشند بازگردید . سزای خیانتکاران را در کشورهایی که مردم آن بپا خواستند ببینید و  تا دیر نشده است به خود آیید. 

ملت ایران نیز بخوبی دریافتند که روحانی و رفسنجانی در کنترل ، خامنه ای و رهبران سپاه ناتوانند ، ملت باید خود بر خیزد ، ما فرزندان  کاوه  آهنگر و آرش کمانگیر  و باقر خان و ستار خان باید بپا خیزیم  چاره ای برای وطن در حال نابودی بیندیشیم . حکومت اسلامی  به راه خطا و خیانت خود می رود .امروز باید به پا خواست فردا دیر است .

252840_486

satl

مردم ” اوکراین طرفداران نظام ساقط شده یانوکویج را در سطل های زباله  محبوس کردند . این سرنوشت نیز در انتظار حزب اللهی های ایران است 

satl2

مردم ” اوکراین طرفداران نظام ساقط شده یانوکویج را در سطل های زباله  محبوس کردند . این سرنوشت نیز در انتظار حزب اللهی های ایران است 

****************************************************************************************************************************************

 

ایرانیان تا کی اجازه می دهید این فاسدان حزب اللهی بر شما حکومت کنند !! + صدا

در » تمام کش کردن » حکومت فقیهان و وظایف ما

ما ایرانیان طناب دار خود را خود می بافیم 

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: