سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

ماموران گشت ، نه خواهران وبرادران حزب الله ، که فرزندان شیطان هستند

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

  ببینید چگونه دختران قهرمان  ما را د رخیابان و روز روشن تحقیر می کنند و کتک میزنند 
لینک صدای مقاله

 صدای مقاله را نشر دهید 

 از همان روزی که ” خمینی ” بنیانگذار نظام دروغ و ریا و اختلاس و فساد اسلامی   در رهنمودی به فرزندان حزب اللهی خود به آنان گفت برای حفظ نظام فاسد اسلامی می توانید دروغ بگویید ، شراب بخورید و یا هر  کار کثیف دیگری را مرتکب بشوید ، خشت اول  پایه های نظام فقیهان کج بنیان نهاده شد و تا ثریا کج خواهد رفت و ما مردم باید تکلیف خودمان را با این نظام کج نهاد روشن کنیم . ببینید ، بشنوید کسی را که دستگیر می کنند نه یک جنایتکار دزد حزب اللهی ، نه یک قاتل ، نه یک اختلاسگر ، که یک دختر یا زن ایرانی است که  بنظر اوباش زن و مرد حزب اللهی گشت ” بد حجاب بوده است .ببینید  به وی دستبند می زنند ، بشنوید  و ببینید با چه خشونتی با وی رفتار می کنند . ببینید  برادران وی را که به دفاع از وی بر خواسته اند چگونه مورد ضرب و شتم قرار می دهند و دستگیر می کنند .

 .زمان شاهد باش که اوباش حزب الله با مردم ما چه می کنند ، سران نظام اسلامی بهوش باشید که هزاران ” کاوه فرزند ملت ” به خونخواهی بر خواهند خواست  و در انقلابی که به کمک همین مردم بر پا خواهیم کرد در فش های کاویانی را بر خواهیم افراشت  و فقها  این ضحاکان ماردوش را سزای سختی خواهیم داد و   هر حزب اللهی را از روده هر آخوندی آویزان خواهیم کرد . انتقام این تحقیرها را از شمایان خواهیم گرفت . روزهای سختی در انتظار  شما حزب اللهی ها خواهد بود . مرغان آسمان به حالتان خواهند گریست .  کاوه فرزند ملت .

****************************************************************************************************************************************

با چهره هفت هزار جاسوس گشت ارشاد آشنا شوید . هر حزب اللهی جاسوس است مگر آنکه خلاف آ ن اثبات شود .

انقلاب رنگی در ایران انقلابی به رنگ سرخ خواهد بود 

خواهران حزب الله چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند 

ما ایرانیان طناب دار خود را خود می بافیم 

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: