سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

اندوه لبنان

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

جانان من اندوه لبنان کشت ما را  یا اندوه ایران ؟؟؟  با یاد و بزرگداشت شعار ” نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران 

hezblob4.jpg

*********************************************************************

 

صحبت های شجاعانه وکیل شازندى در مراسم ختم جوانی که خودکشی کرده

اولین طعمه گشت نامحسوس ببینید بافرزندان ما چه کنند .هرحزب اللهی را از روده هر آخوندی

«خواهران حزب الله «هم چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

 

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: